nieuws

Vergelijkers moeten transparanter opereren; wat vindt u daarvan?

Financiële planning 1145

Vergelijkingssites moeten verplicht gaan aangeven hoe een vergelijking tot stand is gekomen en hoe volledig deze vergelijking is. Dit blijkt uit de vernieuwde Beleidsregel Informatieverstrekking die de Autoriteit Financiële Markten ter consultatie aan de markt heeft voorgelegd. Ook komt de AFM met nieuwe communicatieregels voor onder meer lijfrenteproducten en vervroegd aflossen bij hypotheken.

Vergelijkers moeten transparanter opereren; wat vindt u daarvan?

De AFM consulteert de aanpassing van de beleidsregel informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor informatieverstrekking, waaronder de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD). De invoering hiervan wordt waarschijnlijk tot 1 juli uitgesteld.

Open normen

De veranderingen en aanvullingen betreffen vooral de open normen, zoals correct, duidelijk en misleidend en die ook als zodanig zijn opgenomen in de Wft. Zo meldt de nieuwe Beleidsregel nu onder het kopje ‘Wat zijn voorbeelden van niet-duidelijke en/of misleidende informatie’ dat dit voortaan ook geldt voor vergelijkingen als ‘niet wordt toegelicht hoe een vergelijking op een vergelijkingssite tot stand is gekomen’ of ‘niet wordt toegelicht.’

Standaard informatiedocument

De aanpassing van de beleidsregels op dit vlak vloeit rechtstreeks voort uit de IDD, die vergelijkingssites voor verzekeraars ook tot de distributiepartijen rekent. In de beleidsregel staat nu ook dat voor schadeverzekeringen per 1 oktober, als de IDD in werking moet treden, de verplichting van het Insurance Product Information Document (IPID) geldt. Zowel aanbieders als adviseurs/ bemiddelaars die een schadeverzekering samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, moeten dit standaard informatiedocument opstellen.

Vergoedingsvrij aflossen

Ten aanzien van hypotheken rekent de AFM nu tot de ‘relevante kenmerken’ de ‘mogelijkheden die er zijn om een rentevaste periode te wijzigen of mee te nemen bij verhuizing, waarbij u moet vermelden wat de gevolgen hiervan zijn.’ Voor wat betreft opnemen/aflossen beschrijft de toezichthouder letterlijk de ‘manier waarop de aflossing of opbouw plaatsvinden, waarbij ook relevante risico’s worden toegelicht’ als relevant. Deze kwalificatie geldt ook voor de mogelijkheden om vergoedingsvrij af te lossen en de berekening van de vergoeding als deze wel gehanteerd wordt.

Reacties en voorstellen tot verbetering van de aanpassing van de beleidsregel informatieverstrekking kunnen tot 20 april aan de AFM worden gemaild.

Reageer op dit artikel