nieuws

De Volksbank plust 41% in hypotheken

Financiële planning 1509

De Volksbank, moederbedrijf van onder meer SNS Bank en BLG Wonen, heeft vorig jaar € 5,2 mrd aan nieuwe hypotheekproductie gedraaid. Dit betekent een stijging van 41% ten opzichte van 2016 toen de bank in overheidshanden het nog moest doen met een hypotheekomzet van € 3,7 mrd. Een en ander blijkt de uit de vanmorgen gepresenteerde jaarcijfers over 2017.

De Volksbank plust 41% in hypotheken

De hypotheekportefeuille van de Volksbank groeide vorig jaar met € 1,0 miljard naar € 45,9 miljard dankzij de stijging van 41% van de nieuwe hypotheekproductie. Het marktaandeel nieuwe hypotheken steeg naar 6.8% (2016: 5,7%)

Hypotheken in achterstand

Ook de kwaliteit van de hypotheekportefeuille nam toe. De som aan particuliere hypotheken in achterstand daalde verder tot € 559 miljoen, 1,2% van de totale particuliere hypotheken. Eind 2016 was dit nog € 705 miljoen (1,5%).

Vervroegde aflossingen

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank toonde zich verheugd over de cijfers van het hypotheekbedrijf. “Dankzij een sterke stijging van de nieuwe hypotheekproductie steeg de totale hypotheekportefeuille in 2017, ondanks een hoog niveau van (vervroegde) aflossingen. De nettowinst bleef op een hoog niveau, opnieuw ondersteund door een vrijval van voorzieningen voor leningen als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van onze hypotheekportefeuille. “

Dalende nettowinst

De bank zag haar nettowinst over 2017 dalen tot € 329 miljoen, waar dat in 2016 nog € 349 mln was. Gecorrigeerd voor incidentele posten daalde de nettowinst tot € 316 miljoen (2016: € 374 miljoen). Deze daling werd hoofdzakelijk gedreven door een lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen

Reageer op dit artikel