nieuws

Banken en verzekeraars sceptisch over regels rentemiddeling

Financiële planning 3796

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij nieuwe regels die de kosten voor rentemiddeling aan banden moeten leggen. De NVB en het Verbond doen dit in een reactie op de consultatie van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2018. Beide brancheorganisaties vinden dat er voldoende ruimte moet blijven om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan.

Banken en verzekeraars sceptisch over regels rentemiddeling

In het Wijzigingsbesluit wordt, in lijn met de nieuwe rekenregels voor het bepalen van de boete voor vervroegde aflossing, ook paal en perk gesteld aan de kosten die geldverstrekkers in rekening brengen bij rentemiddelingen. Consumenten kunnen door rentemiddeling ook profiteren van een lagere rente dan bij het aangaan van de hypotheek. De klant kan dan het financieel nadeel dat de bank leidt gespreid terugbetalen doordat de bank de vergoeding heeft verdisconteerd in de nieuwe rentevastperiode.

Extern oversluiten

De NVB stelt in haar brief dat de leidraad voor de AFM voor de boeteberekening ook handzaam kan zijn voor rentemiddeling met uitzondering van twee aspecten. “Anders dan bij het betalen van de vergoeding voor vervroegd aflossen in één keer bestaat bij rentemiddeling het risico dat de klant vroegtijdig het contract volledig beëindigt (bijvoorbeeld door verhuizen of extern oversluiten)”, aldus de bankenvereniging. “Dit heeft tot gevolg dat er uiteindelijk slechts een deel van het door de geldverstrekker geleden financieel nadeel door de klant is vergoed omdat de vergoeding voor het financieel geleden nadeel bij rentemiddeling verdisconteerd zit in de toen overeengekomen nieuwe rente. De NVB is van mening dat dit risico financieel moet kunnen worden afgedekt in de bij de klant in rekening te brengen vergoeding voor rentemiddeling.”

Vergoedingsvrije ruimte

Ook zouden geldverstrekkers wat de NVB betreft bij rentemiddeling, anders dan bij vervroegd aflossen, geen rekening hoeven te houden met de afgesproken vergoedingsvrije ruimte van 10 tot 20%. “Wanneer dit wel voor rentemiddeling zou gelden, dan kan dit oneigenlijk gebruik in de hand werken. Immers, door ieder jaar rentemiddeling aan te vragen heeft de klant herhaaldelijk een financieel voordeel door aftrek van zijn vergoedingsvrije ruimte, zonder dat de klant daadwerkelijk aflost op de uitstaande hypotheekschuld.”

Risico-opslag

Leo de Boer, die namens het Verbond in zijn reactie ook pleitte voor het afschaffen van de PE-examens, wijst erop dat verzekeraars nog meer de dupe dreigen van inperking van rentemiddeling omdat zij vaker aan lange rentevastperioden doen dan banken. “Om het risico af te kunnen dekken dat de aanbieder niet de volledige rentemiddelingsvergoeding ontvangt, hanteren aanbieders een risico-opslag Op basis van artikel 81ca lid 1 is de deze opslag echter niet mogelijk omdat het financiële nadeel in de consultatietekst gerelateerd is aan de specifieke, individuele overeenkomst met de consument. Zonder deze opslag is het bedieningsconcept van rentemiddeling verlieslatend voor de aanbieder. Het zou ertoe kunnen leiden dat deze vorm van gespreide betaling verdwijnt, terwijl consumenten daar in de praktijk graag gebruik van maken. Dat vinden wij ongewenst.”

Reageer op dit artikel