nieuws

Adviseurs en verzekeraars kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Financiële planning 1383

Financieel adviseurs en verzekeraars zetten vraagtekens bij de kabinetsplannen voor de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers. Het kabinet wil die verkorten van twee na één jaar. De kosten voor de loondoorbetaling worden dan collectief door de werkgevers gedragen. Adfiz en het Verbond van Verzekeraars hebben hun bedenkingen bij het plan. NN-directeur David Knibbe sprak zich er eerder al negatief over uit.

Adviseurs en verzekeraars kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Volgens brancheorganisatie Adfiz lijkt het kabinetsvoornemen aanlokkelijker dan die is. Kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) verliezen namelijk al na een in plaats van twee jaar grip op de re-integratie van zieke arbeidskrachten. “Bovendien worden ze geconfronteerd met hogere sociale lasten en een overheid die zich intensiever gaat bemoeien met hun verzuimbeleid en dus bedrijfsvoering. Of dit een wenselijke beweging is, valt nog te bezien”, aldus Vincent van Dijk, voorzitter van de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz.

Volgens Van Dijk krijgt de werkgever de rekening gepresenteerd als de re-integratie-inspanningen in het tweede jaar er niet toe leiden dat de werknemer in datzelfde jaar terugkeert naar de werkvloer. Zij betalen dan een hogere, verplichte uniforme premie waaraan alle werkgevers bijdragen.

Prikkel weg

Ook het Verbond van Verzekeraars is kritisch over het gegeven dat werkgevers in het tweede jaar dezelfde premie gaan betalen. “Daardoor verdwijnt de prikkel voor de werkgever om actief te werken aan de re-integratie van zijn werknemers”, aldus directeur Harold Herbert. “Werkgevers die het goed doen met de re-integratie, worden niet beloond. Ze worden wel gestraft voor werkgevers die het slechter doen”. Hij noemt het plan inefficiënt en ineffectief.

Vorige week sprak NN-CEO David Knibbe zich ook al negatief uit over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht. Die belemmert volgens hem de re-integratie en leidt tot hogere verzuimcijfers en verzwaring van de werkgeverslasten.

Knibbes collega Jos Baeten van ASR noemde het plan vanochtend in het FD een dode mus voor het mkb. “De lasten blijven direct en indirect bij kleine werkgevers liggen.” In de krant tonen ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en uitkeringsinstantie UWV hun scepsis.

Reageer op dit artikel