nieuws

Kamervragen over ‘grotere vermogensongelijkheid door volkshuisvestingsbeleid’

Financiële planning 708

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) heeft gisteren Kamervragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het volkshuisvestingbeleid. Zij vraagt onder andere: “Deelt u de conclusie dat onder meer een herregulering van de hypotheekmarkt, het minder vastgoed-afhankelijk maken van de economie, het reguleren van de vrije sector en het terugdringen van ruimtelijke ongelijkheid bijdragen aan het verkleinen van de vermogensongelijkheid en de toegang tot de woningmarkt vergroten?”

Kamervragen over ‘grotere vermogensongelijkheid door volkshuisvestingsbeleid’

Beckerman haakt in op een promotieonderzoek en vraagt aan de minister: “Kent u het promotieonderzoek van de heer Wind ‘Housing Wealth in Europe’, waaruit blijkt dat de stimulering van het eigenwoningbezit door de overheid, zoals in Nederland is gebeurd, ertoe heeft geleid dat ons land één van de koplopers is als het gaat om woonvermogensongelijkheid?”

Ook vraagt zij: “Wat zijn de voor- en nadelen van het op andere manieren subsidiëren van koopwoningen, zoals premie A-schema’s en/of het belasten van waardestijgingen van grond(bezit)? Wat is uw mening over deze manieren of een combinatie daarvan?”

Gelijke kansen

Beckerman toont zich bezorgd over eventuele ongelijke kansen: “Hoe gaat u ervoor zorgen dat huishoudens met een lagere sociaaleconomische status dezelfde kansen krijgen als huishoudens met een hogere sociaal-economische status, aangezien de eerstgenoemde huishoudens veel minder hebben geprofiteerd op de woningmarkt de afgelopen tientallen jaren?” Even verder vraagt ze: Bent u van mening dat gebroken moet worden met het neoliberale overheidsbeleid van de afgelopen decennia, wat een averechts effect heeft gehad op het gebied van eigenwoningbezit en het terugdringen van vermogensongelijkheid? Kunt u uw antwoord toelichten?”

Ze sluit het af met de vraag of de minister de mening deelt dat de maatregelen uit het regeerakkoord, zoals een vermindering van de voorraad sociale huurwoningen, het vergroten van de voorraad in de vrije sector en het ontbreken van concrete en grootschalige bouwplannen, de ongelijkheid zullen doen toenemen.

 

Reageer op dit artikel