nieuws

Erkend Hypothecair Planners: Kennis- en ervaringstoets schiet tekort

Financiële planning 1209

Tijdens de tweedaagse conferentie Mortgage Masters in Amsterdam heeft voorzitter Joost Melis van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners zich kritisch uitgelaten over execution only. Volgens Melis schiet de hiervoor verplichte kennis- en ervaringstoets tekort. Ook riep hij de sector op meer aandacht te geven aan de doelgroep ‘ouderen’.

Erkend Hypothecair Planners: Kennis- en ervaringstoets schiet tekort

Melis (foto) toonde tijdens de conferentie zijn bezorgdheid over execution only op het gebied van hypothecair krediet. “Ik zie dat de groei van execution only op het gebied van hypotheken langzaam verloopt”, aldus Melis. “Met de digitale ontwikkelingen is het te verwachten dat deze groei zich wel zal versnellen. Ik constateer dat de huidige toepassing van de verplichte kennis- en ervaringstoets vergaand onvoldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat consumenten voor wie advies cruciaal is, toch op basis van execution only een hypothecair krediet aanschaffen zonder advies in te winnen.”

Omkering bewijslast

Hij bepleitte vervolgens een omkering van de bewijslast indien een consument die op basis van execution only een hypothecair krediet heeft aangeschaft, schade leidt als gevolg van een voor hem onjuiste keuze. Joost Melis: “Ik ben van oordeel dat het in die situatie niet juist is dat de ondeskundige consument moet bewijzen dat bijvoorbeeld de kennis- en ervaringstoets van een grote geldverstrekker kwalitatief onvoldoende was. Ik vind dat bij execution only er een omkering van de bewijslast moet plaatsvinden waarbij het de aanbieder is die dan maar moet bewijzen dat de hypotheek die verkocht is via execution only op het moment van aanschaf een voor de klant passend product was. ”

Verlaging LTV

Melis ging ook in op de wens van De Nederlandsche Bank en het IMF voor een verdere verlaging van de LTV. “Een lagere LTV zal leiden tot meer consumptief krediet of meer leningen in de familiesfeer. Dit is structureel geen goede oplossing. Het beste middel tegen het risico van overkreditering is goed advies. Indien de samenleving zich extra wil wapenen tegen systeemrisico’s bij een nieuwe crisis als gevolg van te hoge hypotheekverstrekkingen, dan ligt de oplossing veel meer in het borgen dat de advisering bij het afsluiten van een hypotheek op een goed niveau ligt alsmede te zorgen voor een goede begeleiding tijdens de looptijd en niet in het kunstmatig verlagen van de leengrenzen.”

Woonbehoefte senioren

Hij riep de sector ook op om de inspanningen te verhogen om te komen tot oplossingen voor de financiering van de woonbehoefte van senioren. “Ik constateer dat de politiek en de financiële sector onvoldoende inspanningen plegen om deze schrijnende problematiek te verlichten. Het zijn juist de senioren die gezorgd hebben dat wij op dit moment in de luxe kunnen leven waarin wij leven. Zij hebben er recht op dat wij nu ons best doen om ook in Nederland tot een financieringsstelsel te komen, dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië al lang bestaat.”

Reageer op dit artikel