nieuws

AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

Financiële planning 1819

De AFM krijgt de mogelijkheid om het aanbieden of bemiddelen in beleggingsverzekeringen te verbieden. Dit blijkt uit een wetswijziging die Minister Dijsselbloem (Financiën) vorige week heeft aangeboden om de Wft op enkele punten aan te passen. Dat laatste is nodig vanwege de invoering van Europese regels voor de informatievoorziening rondom beleggingsproducten.

AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

In de Wft wordt de definitie opgenomen van de Europese verordening die eind 2014 door het Europees Parlement en de Raad werd aangenomen en die regels stelt aan de zogeheten essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s).

Verbod op aanbieden of bemiddelen in beleggingsverzekeringen
In aansluiting daarop heeft de minister nog een extra artikel in de Wft gevoegd. Op grond van dit artikel krijgt de AFM de mogelijkheid om bij overtreding van de PRIPP’s-verordening een verbod op het leggen voor het aanbieden van of het bemiddelen in verzekeringen met een beleggingscomponent of het verlenen van andere financiële diensten door een verzekeraar.

Reageer op dit artikel