nieuws

Randstedeling laat kinderen onverzorgd achter

Financiële planning 1050

Ruim driekwart van de Nederlanders heeft de zorg voor de kinderen niet geregeld bij overlijden. Dat concludeert Ardanta uit onderzoek door bureau Multiscope. Dat onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend inwoners van de Randstad.

Randstedeling laat kinderen onverzorgd achter

Van de respondenten zegt 76% de zorg voor de kinderen niet geregeld te hebben. “Slechts 24% van de Nederlanders met kinderen onder de 18 jaar heeft een voogd aangesteld voor de kinderen, voor het geval één of beide ouders overlijdt.”
Ruim 45% van de deelnemers aan het onderzoek is boven de 50 jaar; 60% van de respondenten heeft kinderen, van wie 36,3% ouder dan 18 jaar is.

Wel praten, niet vastleggen

De dood is wel een gespreksthema: 86% geeft aan erover te praten met familie en vrienden. “Maar de onderwerpen die worden besproken zijn oppervlakkig en worden zelden ook echt vastgelegd. Dit geldt vooral voor 50-plussers, waarvan 57% aangeeft zich niet druk te maken over zaken rondom de dood.” Over het verdriet van de nabestaanden maken de Randstedelingen zich de meeste zorgen.

Logisch onderwerp

Ardanta wil met het onderzoek inzicht krijgen in de bewustwording van Nederlanders over de gevolgen van een overlijden. “We zien dat mensen wel standaardzaken hebben geregeld, zoals een uitvaartverzekering, maar niet precies weten hoe ze zijn verzekerd”, zegt directeur Guido Horst. “Het is belangrijk om nu na te denken over wat er na je dood geregeld moet zijn, zodat er op moment van overlijden geen onduidelijkheid ontstaat. Als je kinderen krijgt, zou dat ook een logisch gespreksonderwerp moeten zijn.”

Reageer op dit artikel