nieuws

Pleidooi voor meefinancieren kosten koper voor starters

Financiële planning 1768

De brancheorganisaties Adfiz en OvFD pleiten voor het mogen meefinancieren van de kosten koper. Op deze manier moet het makkelijker worden voor starters om toch een huis te kopen. Ook zou de schenkingsvrijstelling volgens de brancheorganisaties moeten worden verruimd.

Pleidooi voor meefinancieren kosten koper voor starters

Adfiz en OvFD stellen ten overvloede nog eens vast dat starters hebben het momenteel moeilijk hebben op de woningmarkt. “Door strengere hypotheekregels worden ze gedwongen uit te wijken naar dure huurwoningen”, aldus de brancheorganisaties. “Daarnaast is doorstarten vanuit de sociale huur moeilijk waardoor ongewenst scheefwonen wordt gestimuleerd. Met name de noodzaak om eigen geld in te leggen werpt drempels op.”

Eigen spaargeld

De organisaties wijzen op cijfers van het Hypotheek Data Netwerk (HDN) dat een recordaantal hypotheekaanvragen constateerde over de eerste zes maanden van 2017, terwijl starters nauwelijks in beweging komen. Het aandeel starters in de woningmarkt is sinds 2015 gedaald van 39% naar 30%. Volgens Adfiz en OvFD is de steeds strengere loan-to-value de boosdoener. “Vanaf volgend jaar mag je nog 100% van de woningwaarde financieren. Bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notaris en advies moeten met eigen spaargeld betaald worden. Het CPB heeft berekend dat je volgend jaar als starter tot 12.000 euro eigen geld moet meenemen voor de koop van je huis. Dan moet je nog inrichten en liefst een gezonde buffer overhouden. Dat is erg veel gevraagd van starters. Teveel blijkt in de praktijk.”

Lastig uit te leggen

Volgens Adfiz en OvFD ontstaan daardoor lastig uit te leggen situaties. Adviseurs zien steeds vaker starters die op basis van hun inkomen goed een hypotheek kunnen afsluiten, vaak daarmee zelfs hun woonlasten kunnen beperken (in vergelijking met huidige huur), maar door de LTV geen kant op kunnen. De brancheorganisaties pleiten naast een integrale lange termijn aanpak voor een paar eenvoudige maatregelen om op korte termijn de positie van starters te verbeteren. Zo pleiten ze ervoor om de de kosten koper ook boven de 100% mee te mogen financieren. “Gezien de verplichte aflossing vergroot dit niet noemenswaardig het risico op restschuld. Het voorkomt bovendien een verschuiving naar het duurdere consumptief meefinancieren van de hypotheekkosten.” Ook zouden ouders meer ruimte moeten krijgen om te schenken aan hun kinderen. “Op dit moment geldt een eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een woning. Door meer ruimte te bieden deze schenking over meerdere jaren te spreiden bied je een grote groep ouders de mogelijkheid hun kinderen te helpen bij de aankoop van een woning.”

Rondetafelgesprekken

De startersproblematiek heeft inmiddels de aandacht van de politiek. Woensdag organiseert de Kamercommissie voor Wonen & Rijksdienst rondetafelgesprekken over dit thema. Hierbij zullen onder meer Obvion, de Volksbank en het Nibud hun visie neerleggen.

Reageer op dit artikel