nieuws

Ook rechter straft Goedkopehypotheek.nl voor gebrekkig advies

Financiële planning 5886

De rechtbank in Zwolle heeft deze zomer bepaald dat Goedkopehypotheek.nl een schadevergoeding moet betalen aan een klant die gebrekkig advies had gekregen. Het adviesbedrijf had in deze zaak een niet-bindende uitspraak van het Kifid naast zich neergelegd. De consument ging naar de rechter en krijgt ook daar gelijk. Wel pakt de bewezen schade volgens de rechter lager uit dan Kifid eerder aangaf. In plaats van ruim € 14.000 die Kifid oplegde, hoeft het bedrijf van Don K. Bandstra nu nog maar € 7.500 te betalen.

Ook rechter straft Goedkopehypotheek.nl voor gebrekkig advies

De afgelopen anderhalf jaar dienden 15 zaken tegen Goedkopehypotheek.nl bij klachteninstituut Kifid. In de meeste gevallen moest het hypotheekadviesbedrijf uit het Overijsselse Kuinre advieskosten of financiële schade terugbetalen. In in ieder geval één zaak gaf het kantoor geen gehoor aan de uitspraak van Kifid. De adviseur had een klant € 14.630 moeten betalen omdat hij tekort was geschoten in zijn advies bij het oversluiten van een hypothecaire lening.

Oversluiten in twee weken

De klant stapte daarop naar de Rechtbank Overijssel om alsnog de schadevergoeding op te eisen. In het kort gaat het er in deze zaak om dat de klant iets meer dan twee weken voor het aflopen van zijn rentevastperiode aanklopt bij Goedkopehypotheek.nl voor een advies om over te sluiten. Ondanks het krappe tijdsbestek geeft de adviseur aan alles in het werk te stellen om dat voor elkaar te krijgen. Het oversluiten mislukt echter in die korte tijd. Omdat de adviseur verzuimde de consument te adviseren verlenging voor een periode van 1 jaar aan te vragen, kreeg de klant te maken met een nieuwe rentevastperiode van 10 jaar tegen een rente die veel hoger is dan hij bij oversluiten zou hebben gekregen.

Zorgplicht geschonden

De kantonrechter in Zwolle oordeelt – net als Kifid – dat Goedkopehypotheek.nl de zorgplicht heeft geschonden. De adviseur had er volgens het deze week gepubliceerde vonnis “rekening mee moeten houden dat oversluiten binnen een tijdbestek van twee weken niet zou lukken”. Het bedrijf had er op moeten toezien dat de lopende lening met de kortst mogelijke termijn zou worden verlengd.

Tekortgeschoten

Dat Goedkopehypotheek.nl (GH) in het verweer beweert dat “alles goed leek te zijn gegaan”, noemt de rechter “onbegrijpelijk”. “Als deskundige had zij niet zomaar mogen begrijpen dat het wel goed zat, terwijl uit niets blijkt dat GH zelf nader onderzoek naar de stand van zaken heeft gedaan of dat zij [eiser] heeft gevraagd om bepaalde vragen aan Stater te stellen. Naar het oordeel van de kantonrechter is GH daarom toerekenbaar jegens [eiser] tekort geschoten”, aldus het donderdag gepubliceerde vonnis.

Schade geen 10 maar 5 jaar

De schadevergoeding die de rechter oplegt is € 7.500, iets meer dan de helft van het bedrag dat Kifid had vastgesteld. Dat verschil komt doordat Kifid het nadeel van de klant heeft gerekend over 10 jaar, de gehele nieuwe rentevastperiode. Rechtbank Overijssel gaat echter uit van een vijfjaarstermijn, omdat de consument zijn hypotheek voor 5 jaar had willen oversluiten. Daarna zou hij opnieuw moeten verlengen of oversluiten. Omdat niet bekend is hoe hoog de rente over 5 jaar zal zijn, kan niet worden vastgesteld dat de consument gedurende een periode van 10 jaar schade zal lijden, aldus de rechter.

Exit uit Hypotheekclaim

Vorige week liet de AFM na vragen van am: weten Goedkopehypotheek.nl ‘in het vizier’ te hebben. Eigenaar Don Bandstra vertelde met zijn andere bedrijf Nationaal Compliance Center (NCC) afstand te hebben genomen van claimstichting Hypotheekclaim. Deze stichting meent dat tienduizenden consumenten gedupeerd zijn door omzetting van hun spaar- of aflossingsvrije hypotheek naar een annuïtaire hypotheek. Hypotheekadviseurs zouden daarbij geen rekening hebben gehouden met de voortzetting van de belastingvoordelen voor hypotheken voor 2013, toen de ‘aflosverplichting’ werd ingevoerd. Het NCC was een van de rekenmeesters achter deze stichting. In verschillende uitspraken over claims stelde Kifid de kwaliteit van die berekening ter discussie. Bovendien oordeelde de Geschillencommissie dat het goedkoopste advies niet per definitie de best passende oplossing hoeft te zijn.

Reageer op dit artikel