nieuws

Minister: ‘DNB blijft strijden voor positie Nederlandse hypotheken in Basel IV’

Financiële planning 1384

De Nederlandsche Bank zal zich bij de definitieve vormgeving van de bankregels uit Basel IV blijven inzetten voor een proportionele behandeling van Nederlandse hypotheken. De risicogewogen kapitaaleisen moeten in redelijke verhouding blijven staan met de daadwerkelijke onderliggende kredietrisico’s. Dat zegt demissionair minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van Renske Leijten (SP).

Minister: ‘DNB blijft strijden voor positie Nederlandse hypotheken in Basel IV’

Nederlandse banken moeten rekening houden met aanscherping van de kapitaaleisen als gevolg van discussies in het Basels Comité. Die boodschap bracht DNB al eerder en minister Dijsselbloem van Financiën herhaalde die gisteren. Hij schreef dit in zijn reactie op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Ook liet hij weten dat DNB zich blijft inzetten voor de positie van Nederlandse hypotheekportefeuilles binnen het Basel-raamwerk.

Versoepeling

Leijten had vragen gesteld over de groei va de hypotheekportefeuille van ABN Amro en de invloed die Basel IV-regels zullen hebben op Nederlandse hypotheekportefeuilles. De bank versoepelde enkele eigen risicomodellen voor reserveringen op leningen aan het mkb en hypotheekleningen. Brengt de bank daarmee de eigen portefeuille in gevaar, vroeg Leijten. Maar Dijsselbloem wilde niet ingaan op de operationele activiteiten van de bank, waarvan de staat aandeelhouder is.

De demissionair minister liet zich evenmin uit over de positie die Nederland zal innemen in een debat over versoepeling van de risicoweging voor hypotheken. De Deense minister van Financiën heeft aangegeven dit te willen bespreken met de Europese Unie mochten de Basel IV-regels werkelijkheid worden. “Nederland zal haar inzet in dit traject bepalen nadat de uitkomst van de onderhandelingen in Basel bekend is”, aldus Dijsselbloem.

€ 40 miljard afname gesecuritiseerde hypotheken

Dijsselbloem kon de Kamer wel mededelen dat het volume van door Nederlandse banken uitgezette gesecuritiseerde hypotheken in tien jaar tijd is afgenomen van € 90 miljard naar € 50 miljard in 2016. “Dat zegt op zichzelf niet direct iets over de risicoweging van de bestaande hypotheekportefeuille”, voegde de minister daaraan toe. “Die is afhankelijk van de samenstelling en onderliggende kwaliteit van de portefeuille.”

Reageer op dit artikel