nieuws

Hypotheek na pensionering: wie dan leeft…

Financiële planning 3027

Wie dan leeft, dan zorgt. Dat credo lijkt op te gaan voor veel Nederlanders als hen wordt gevraagd naar de betaalbaarheid van de hypotheek na pensionering. In ieder geval voor de deelnemers van BeFrank, met wie de online pensioenuitvoerder uitvoerige gesprekken voerde. Velen van hen weten niet of ze hun hypotheek nog steeds kunnen dragen nadat ze met pensioen zijn gegaan.

Hypotheek na pensionering: wie dan leeft…

Uit de gesprekken blijkt dat veel deelnemers de hypotheek zien als een zorg voor later. Het bevestigt volgens BeFrank het beeld dat onlangs ook naar voren kwam uit onderzoek in opdracht van ING en waaruit bleek dat 87% van de 50-plussers zich comfortabel voelt met zijn of haar hypotheek.

Optimisme niet altijd terecht

Volgens Marianne de Boer, directievoorzitter van BeFrank is dat optimisme niet altijd terecht.  “Of je in staat bent om de lening met rente netjes terug te betalen, wordt bij het afsluiten berekend op basis van je inkomsten. Hypotheekadviseurs kijken weliswaar naar de vraag of je je hypotheek nog kunt betalen nadat je met pensioen bent gegaan, maar als je vervolgens van baan wisselt of minder gaat werken, kan dat later alsnog voor problemen zorgen. Ook als je een tijdje werkeloos bent heeft dat consequenties voor je financiële situatie later. En daar staan weinig mensen bij stil.”

Individueel pensioenstelsel

Om Nederlanders meer bewust te maken van hun oudedagsvoorziening, pleit BeFrank al sinds de oprichting in 2011 voor een meer individueel pensioenstelsel. Alleen op die manier zullen Nederlanders zich beter in hun oudedagsvoorziening gaan verdiepen, zo is de verwachting van de online pensioenuitvoerder. “Daarnaast zou het goed zijn als ons pensioenstelsel flexibeler wordt. Heb je bijvoorbeeld jonge kinderen, dan zijn de kosten voor levensonderhoud doorgaans wat hoger. Dat kan opgelost worden met een premievakantie. In die paar jaar moet het dan mogelijk zijn om iets minder pensioenpremie in te leggen, iets dat je later dan weer goed maakt als je iets meer te besteden hebt.”

Aflossen met pensioen

Ook een eenmalige uitkering van een deel van het opgebouwde pensioen om het restant van de hypotheek af te lossen, is wat haar betreft een optie. De Boer. “Er moeten overigens wel grenzen worden gesteld aan zo’n keuze, want het is zaak dat iedereen een goed pensioen overhoudt. Het is de hoogste tijd dat het volgende kabinet hier stappen in zet.”

Reageer op dit artikel