nieuws

Don Bandstra laat Hypotheekclaim achter zich, wijt Kifid-klachten aan beheerst beloningsbeleid

Financiële planning 5396

Het Nationaal Compliance Center stopt met het maken van nieuwe berekeningen voor stichting Hypotheekclaim. Dit heeft bestuurder Don K. Bandstra aan am: laten weten. Bandstra blijft zich voorlopig met een kleiner team van adviseurs toeleggen op Goedkopehypotheek.nl. De reeks Kifid-klachten tegen dit bedrijf wijt Bandstra hoofdzakelijk aan het door de AFM gewenste ‘beheerste beloningsbeleid’.

Don Bandstra laat Hypotheekclaim achter zich, wijt Kifid-klachten aan beheerst beloningsbeleid

Onlangs deed klachteninstituut Kifid opnieuw een uitspraak in een kwestie tegen Goedkopehypotheek.nl. Dit keer werd het bedrijf op de vingers getikt omdat het niet zou hebben voldaan aan de zorgplicht waardoor een financieringsaanvraag van een consument door de bank werd afgewezen en die zijn heil moest zoeken bij een duurdere lening. In het niet-bindende advies beslist de geschillencommissie dat Goedekopehypotheek.nl bijna € 10.000 aan de klant moet betalen voor onder meer het rentenadeel, de kosten van een huurwoning en de eerder berekende advieskosten.

15 Kifid-uitspraken

Het is zeker niet de eerste keer dat Goedkopehypotheek.nl voor het hekje van Kifid moet verschijnen. Vanaf 26 april 2016 deed de geschillencommissie 15 keer uitspraak tegen het bedrijf uit Kuinre (Ov). In ruime meerderheid moet het adviesbedrijf uiteindelijk de advieskosten en/of het financiële nadeel (deels) terugbetalen. Een enkele keer krijgt Goedkopehypotheek.nl gelijk van het klachteninstituut en wordt een vordering afgewezen.

Stichting Hypotheekclaim

Daarmee houdt de aandacht van Kifid voor de activiteiten van Bandstra nog niet op. Hij is ook bestuurder bij het Nationaal Compliance Center, een van de rekenmeesters achter Stichting Hypotheekclaim. Deze stichting staat op het standpunt dat tienduizenden consumenten gedupeerd zijn door een omzetting van hun spaar- of aflossingsvrije hypotheek naar een annuïtaire hypotheek. Hypotheekadviseurs zouden daarbij geen rekening hebben gehouden met de voortzetting van de belastingvoordelen voor hypotheken voor 2013, toen de ‘aflosverplichting’ werd ingevoerd.

Kwaliteit berekening

Kifid maakte tot nu toe gehakt van de circa 50 individuele claims die op basis van deze aanname bij het klachteninstituut zijn ingediend. Grosso modo komt het oordeel van de commissie bij de eerste uitspraken er op neer dat een hypotheek die goedkoper uitpakt niet per se een passende oplossing voor de klant betekent. Bovendien stelde Kifid de kwaliteit van de alternatieve berekening ter discussie. Ergo: tot drie keer toe werd de klacht van de consument over de omzetting van de hand gewezen.

Alleen nieuwe hypotheken

Bandstra onderstreept dat de goedkoopste hypotheek niet altijd passend hoeft te zijn. Wel schort er volgens hem het nodige aan de eerste Kifid-uitspraken die voortvloeien uit Hypotheekclaim. “In het verleden zijn de fiscaalvriendelijke spaar- en aflossingsvrije hypotheken geadviseerd. Pas in 2013 komt er een aflossingsverplichting, maar alleen voor nieuwe hypotheken. Ik vind dat je klanten bij omzetting naar een annuitaire hypotheek moet informeren dat deze duurder uitpakt. Dat is vaak niet gebeurt.”

Schade inzichtelijk

Ook bij de kritiek op de alternatieve berekening plaatst hij kanttekeningen. “Het is heel makkelijk inzichtelijk te maken wat de schade is als iemand naar een duurdere annuïtaire hypotheek wordt overgesloten terwijl dat niet nodig is. Daarnaast werden de looptijd vaak onnodig lang vastgesteld en werd er geen rekening mee gehouden dat er bij de aflossingsvrije hypotheek ook rendement werd gemaakt met geld dat gespaard wordt. Ik begrijp het gezichtspunt dat je dat in de huidige tijd niet op 2% kunt zetten. Maar al zet je het op 0%, dan nog heeft de klant schade.”

Schadelijk voor reputatie

Nieuwe berekeningen zal zijn NCC niet meer maken in het Hypotheekclaimdossier. Bandstra heeft besloten om zich terug te trekken. “Ik ben op een gegeven moment gevraagd door De Haan Advocaten om berekeningen te maken. Maar uiteindelijk is de aandacht voor Hypotheekclaim alleen maar schadelijk geweest voor mijn reputatie.”

Oude klachten

Van structureel slecht advies bij zijn andere bedrijf Goedkopehypotheek.nl is volgens Bandstra nooit sprake geweest, de 15 Kifid-uitspraken ten spijt. Hij wijst er opnieuw op dat het gaat om oude klachten die in 2015 werden ingediend en dat hij sindsdien zijn werkwijze heeft aangepast. “Ik heb hier ook iemand van SVC over de vloer gehad die heeft geconstateerd dat mijn bedrijfsvoering klopt.”

Beheerst beloningsbeleid

Bandstra denkt dat de oude klachten hoofdzakelijk zijn te wijten aan het beheerste beloningsbeleid dat hij hanteerde richting de freelance adviseurs die hij inhuurde. “Ik heb dat beleid zelfs voorgelegd aan AFM. Maar per saldo zorgde het er wel voor dat ik altijd een vaste vergoeding aan de adviseur moest betalen, ook al bleef de bemiddeling uit en kwam er geen hypotheek tot stand. Toch moest ik wel de incasso’s doen bij de klanten want de kosten lopen ook gewoon door.”

Slechte recensies

De aanpassing van zijn bedrijfsmodel, waarbij hij ook afscheid nam van 17 van de 25 freelance adviseurs, betekent volgens Bandstra dat hij meer is gaan richten op hypotheken die daadwerkelijk leiden tot bemiddeling. “Jammer, want uiteindelijk zal bemiddeling steeds meer verdwijnen als taak van de adviseur en blijft advies over. Het is altijd mijn missie geweest om klanten te voorzien van een goede adviesrapportage.” Dat die klanten het getuige de slechte recensies op Klacht.nl niet altijd weten te waarderen, weet hij ook. “Maar een meerderheid van die klachten is al opgelost en sommige mensen plaatsen in hun eentje wel drie negatieve recensies.”

De AFM stelt op vragen van am: dat ze Goedkopehypotheek.nl ‘in het vizier’ heeft.

Reageer op dit artikel