nieuws

Zomerserie (17) – Edwin Herdink (CFD): ‘Toekomst beroepsgroep wordt bepaald door solidariteit’

Financiële planning 2972

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Edwin Herdink, voorzitter van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), spreekt de hoop uit dat intermediairs gaan inzien dat de branche gebaat is bij solidariteit. “Willen we invloed uitoefenen op het politieke beleid over onze beroepsgroep dan hebben we elkaar keihard nodig.

Zomerserie (17) – Edwin Herdink (CFD): ‘Toekomst beroepsgroep wordt bepaald door solidariteit’

Wat hebben jullie bereikt in de eerste helft van het jaar, waar ben je trots op?
“CFD heeft vooruitlopend op de evaluatie van het provisieverbod aandacht gevraagd voor de negatieve effecten hiervan. Omdat naar onze overtuiging bij de aanbesteding van het onderzoek de onafhankelijkheid van het ingeschakelde onderzoeksbureau niet is gegarandeerd, heeft CFD gezamenlijk met ODIN het boek ‘Provisie 2.0’ geschreven. Het schrijven van een boek is geen sinecure en heeft veel energie gekost. Ik ben trots op het eindresultaat en dat het zo goed ontvangen is.”

Waar ben je privé trots op?
“Je mag jezelf gelukkig prijzen als het goed gaat met de mensen van wie je houdt. Als ik kijk naar mijn vrouw en kinderen en hoe zij in het leven staan, dan ben ik trots op wat zij dagelijks presteren. Bijzonder trots ben ik momenteel op mijn oudste dochter Dominique. Zij is afgelopen maand bevallen van mijn eerste kleinkind Levine en heeft het afgelopen jaar met haar man bergen verzet met de verbouwing van hun nieuwe woning.”

Wat was het meest memorabele nieuws in de branche tijdens de eerste helft van het jaar?

“Voor de branche de overname van Delta Lloyd en voor mij als adviseur de wijze waarop minister Dijsselbloem de bezwaren van de brancheorganisaties met betrekking tot toetsing actualiteiten voorafgaande jaren wegwuifde. Hiermee werd pijnlijk zichtbaar dat deze minister zijn eigen koers vaart en geen rekening houdt met de fundamentele bezwaren van een hele beroepsgroep. Ik hoop dat met de komst van de nieuwe minister van financiën het poldermodel wordt hersteld en dat we als adviseur niet meer belast worden met al geëxamineerde vakkennis.”

Hoe hebben jullie je voorbereid op de tweede helft?

“Na het succes van de landelijke CFD-toer 2016, gaan we in de tweede helft van het jaar volop inzetten op onze nieuwe toer ‘De Future Days’. Deze komt geheel in het teken te staan van innovatieve concepten in ons vakgebied. Met twaalf partners toeren we in acht maanden langs acht plaatsen, van Groningen tot Maastricht. Deze toer vraagt zeer veel voorbereiding, niet alleen van CFD maar ook van onze partners. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en in oktober trappen we af in Groningen.”

Waar ga je tijdens de zomervakantie beslist niet aan denken, iets dat aan je werk gerelateerd is?
“Het is niet zo dat wanneer ik op vakantie ben, de knop volledig om is. Telefonisch blijf ik bereikbaar en ik wil ook op de hoogte blijven van het actuele branchenieuws. Wel probeer ik de werkzaamheden te beperken tot het noodzakelijke en maximaal van de vakantie te genieten. De afgelopen jaren is dit me goed bevallen en heeft het geen invloed gehad op mijn vakantiegevoel.”

Voor het eerst gratis roamen in de EU: fijn, kan ik lekker doorwerken aan het strand, of: so what, mijn apparaten staan de hele vakantie in de vliegtuigmodus?

“Gratis roamen bestaat natuurlijk niet, net zoals gratis advies niet bestaat! Er worden altijd kosten in rekening gebracht. Maar zoals ik al aangaf, ik beperk mijn werkzaamheden tot het noodzakelijke. De afgelopen jaren heb ik hierdoor de kosten tijdens mijn vakantie altijd in de hand gehouden. Nu roamen ‘gratis’ is, zal mijn gebruik niet anders zijn, het is immers vakantie.”

Wat zijn je verwachtingen voor de verzekeringsbranche, wat worden de komende maanden de issues?

“Na het zomerreces zal er veel media-aandacht zijn voor de evaluatie van het provisieverbod. Of dit nog leidt tot verrassingen, we moeten het afwachten. Kijkend naar de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de verzekeringsdichtheid van het arbeidsongeschiktheidsrisico en de plannen van De Nederlandsche Bank om het LTV-percentage van de maximale hypotheek te verlagen naar 90%, hoop ik dat het nieuwe kabinet herstelmaatregelen gaat nemen om deze markten voor ondernemers en jongeren weer toegankelijk te maken.”

Welke strategie gaan jullie in de tweede helft van het jaar volgen?

“CFD doet geen uitspraken over welke strategie zij gaat volgen, dat zou strategisch gezien niet juist zijn. Maar we blijven actief de belangen van onze donateurs behartigen, voor hen willen we herkenbaar zijn, maar bovenal een organisatie waar men trots op is en waar men zich als adviseur bij thuis voelt.”

Wat hoop je dat CFD bereikt in de tweede helft?

“Het zou een prachtig resultaat zijn als blijkt dat ons boek ‘Provisie 2.0’ daadwerkelijk een positieve bijdrage heeft geleverd aan de evaluatie van het provisieverbod en de online verkoopmethodes van uitvaartverzekeraars. Daarnaast zou het geweldig zijn wanneer we met de komende landelijke toer ‘De Future Days’ het succes van verleden jaar weten te overtreffen. Maar het mooiste zou het zijn dat het intermediair gaat inzien dat onze toekomst mede wordt bepaald door solidariteit met elkaar. Willen we invloed uitoefenen op het politieke beleid over onze beroepsgroep dan hebben we elkaar keihard nodig. Nu komt het vooral aan op persoonlijke inzet, maar wanneer we met elkaar verenigd zijn, is er zoveel meer mogelijk.”

Tot slot: heb je persoonlijke doelstellingen voor de rest van het jaar, werk of privé?

“Jaarlijks doe ik mee aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Ieder jaar weer probeer ik mijn persoonlijke record te verbeteren (1 uur 15). Helaas is dat verleden jaar, door blessureleed, niet gelukt. Maar momenteel gaat het goed en lig ik op schema. Wanneer ik zo doortrain tot november dan moet het dit jaar gaan lukken.”

Lees ook eerdere afleveringen van de zomerserie.

Reageer op dit artikel