nieuws

Stichting Hypotheekclaim vangt opnieuw bot bij Kifid

Financiële planning 1441

Stichting Hypotheekclaim is er opnieuw niet in geslaagd om bij Kifid de schade vergoed te krijgen die een klant zou hebben opgelopen door een omzetting van een beleggingshypotheek. Volgens de geschillencommissie paste het advies bij de wens van de klant en is het alternatief van de claimstichting slecht onderbouwd. Een van de rekenmeesters van Stichting Hypotheekclaim was de afgelopen anderhalf jaar veelvuldig zelf de gedaagde partij voor het klachteninstituut.

Stichting Hypotheekclaim vangt opnieuw bot bij Kifid

In de onderhavige zaak gaat het om een klant van De Hypotheker. Die sluit in 2001 een hypotheek van bijna 500.000 gulden af bij ABP Hypotheken, het huidige Obvion. De hypotheek is opgedeeld in twee delen: een aflossingsvrij deel en een levenhypotheek op basis van een beleggingsverzekering. Eind 2010 brengt ABP Hypotheken een nieuwe offerte uit waarbij dezelfde constructie wordt gehanteerd en welke de klant ondertekent.

Persoonlijk financieel plan

Eind 2014 meldt de adviseur zich opnieuw bij De Hypotheker omdat zijn beleggingsverzekering negatief rendeert waardoor op termijn een restschuld dreigt. Op advies van De Hypotheker laat de klant zijn hypotheek door Obvion omzetten in een een hypotheek met een aflossingsvrij deel en twee annuïtaire delen. Ter bevestiging schrijft De Hypotheker een persoonlijk financieel plan waarin de wensen van de klant -waaronder aflossingszekerheid- worden gevat.

Toch niet tevreden

Bijna anderhalf jaar later, in april 2016, is de de klant toch niet tevreden met de financiële oplossing. De Stichting Hypotheekclaim is dan net een paar maanden in de lucht en stelt op te komen voor mensen die zijn benadeeld door het omzetten van hun beleggingshypotheek naar een annuïtaire variant. Volgens de stichting hadden mensen die voor 2013 al een beleggingshypotheek hadden gesloten ook gebruik kunnen maken van de toen geldende fiscaalvriendelijke regels, zelfs als aflossing werd beoogd. De klant stelt onder meer dat de adviseur hem niet heeft gewezen op goedkopere varianten, waaronder voortzetting van de beleggingshypotheek in een ‘fiscaalvriendelijke’ bankspaarvariant. Hij eist daarom de financiële schade van bijna € 45.000 van De Hypotheker terug, alsmede de advieskosten van € 2.691 en advocaatkosten van € 1.058.

Belang van consument

De geschillencommissie van Kifid is het hier echter niet meer eens. “Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening houdt de zorgplicht van de adviseur voorts in dat hij moet onderzoeken of het oversluiten van de hypothecaire geldlening wel in het belang van Consument is. Daarbij kunnen er tal van omstandigheden zijn die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopst mogelijke constructie. Een advies is immers, naast de wensen van een consument omtrent de hoogte van maandlasten, per definitie afhankelijk van diens leeftijd, diens inkomsten en toekomstperspectieven, diens wensen omtrent afloszekerheid en diens bereidheid om risico’s te nemen.”

Fictieve voorbeeldrendementen

Kifid veegt ook de vloer aan met het gepresenteerde alternatief. “Voorts is gebleken noch aannemelijk geworden dat het door Consument gestelde alternatief overeen zou komen met zijn wensen, doelstellingen en risicobereidheid, noch dat dat alternatief op welke andere grond dan ook überhaupt passend zou zijn geweest. De enige onderbouwing voor deze stelling wordt gegeven door erop te wijzen dat dat alternatief over de gehele looptijd bezien lagere lasten zou hebben opgeleverd. Ten eerste is het maar de vraag of die stelling waar is. De in het voorstel genoemde maandlasten en de uiteindelijk beoogde aflossing zijn immers gebaseerd op fictieve voorbeeldrendementen. Daarnaast, ook al zou deze stelling feitelijk juist zijn, is de enkele omstandigheid van lage maandlasten, zoals hierboven overwogen, onvoldoende. In het geboden alternatief is geen enkele garantie aanwezig dat enige vorm van aflossing aan het einde van de looptijd wordt bereikt”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een claim van Stichting Hypotheekclaim geen stand houdt bij Kifid. In juni gaf het klachteninstituut de aftrap in een reeks van tientallen zaken die door de stichting zijn aangespannen. Kifid oordeelde toen ook al, in een zaak die was aangespannen tegen de Hypotheekshop Hoorn, dat passend hypotheekadvies niet het goedkoopste hoeft uit te pakken.

Gedaagde partij bij Kifid

Het Nationaal Compliance Center is een van de rekenmeesters voor de Stichting Hypotheekclaim. Aandeelhouder van het NCC is Don Bandstra, die ook directeur is van adviesbedrijf Goedkopehypotheek.nl. Dit adviesbedrijf moest de afgelopen anderhalf jaar meer dan tien keer opdraven als gedaagde partij bij Kifid en werd veelal op de vingers getikt voor slecht advies.

Reageer op dit artikel