nieuws

Rabobank in beroep tegen Kifid-uitspraak hypotheekrente

Financiële planning 3763

Rabobank gaat bij Kifid in beroep tegen de uitspraak dat klanten hypotheekrente vooruit moeten kunnen betalen. De bank vindt dat het toestaan van vooruitbetaling onevenredig veel werk en kosten met zich meebrengt, gezien het kleine aantal klanten dat er gebruik van wil maken.

Rabobank in beroep tegen Kifid-uitspraak hypotheekrente

Kifid oordeelde eerder dit jaar dat de bank moet toestaan dat een klant zes maanden hypotheekrente vooruit betaalt. Rabobank wil dat niet omdat het niet bij de reguliere dienstverlening hoort en er extra werk mee gemoeid is.
Het klachteninstituut vindt dat de hypotheekrente als een bestaande vordering moet worden beschouwd omdat de lening al is verstrekt en de (vaste) rente al bekend was op het moment dat de klant vooruit wilde betalen. In dat geval moet eerdere betaling worden toegestaan, al mogen er daarvoor wel kosten in rekening worden gebracht. De bank vindt dat er sprake is van nog niet verschuldigde hypotheekrente en daarmee van een toekomstige vordering.
Hoewel het ging om een bindend advies, vond Kifid dat beroep mogelijk moest zijn vanwege het principiële karakter van de uitspraak.

Beperkte behoefte

“Er is slechts een beperkt aantal klanten bij Rabobank dat haar hypotheekrente vooruit wenst te betalen. De kosten en werkzaamheden die een dergelijke service met zich meebrengen, wegen niet op tegen het beperkte aantal klanten dat gebruik wenst te maken van deze optie”, laat de bank weten. De service wordt dan ook vanwege de beperkte behoefte niet aangeboden, al heeft Kifid geoordeeld dat Rabobank daartoe wel verplicht is. “Rabobank gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak en wenst haar huidige beleid hieromtrent te handhaven. Ondanks dat Rabobank de behoefte van deze kleine groep klanten begrijpt om vooruit te betalen, zouden aanpassingen in het beleid en daarmee in processen en (IT)-systemen voor deze beperkte groep klanten kostprijsverhogend zijn voor alle klanten van Rabobank. Dat vinden we niet wenselijk.”

De uitspraak is een van de acht recente Kifid-uitspraken op hypotheekgebied die de am:-redactie heeft gebundeld. De bundel is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel