nieuws

NHG: Verduurzaming maakt je woning beter verkoopbaar

Financiële planning 1482

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verruimde onlangs de acceptatiecriteria voor woningverduurzaming. Tijdens am:hypotheken legt het waarborgfonds uit welke rol deze verruiming kan spelen binnen het hypotheekadvies. Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling, licht alvast een tipje van de sluier op. 
 

NHG: Verduurzaming maakt je woning beter verkoopbaar

Wat hebben NHG en verduurzaming met elkaar te maken?
Dylan Dresens: “We zijn een organisatie die midden in de samenleving staat. Vanuit onze rol bij het stimuleren van verantwoord woningbezit willen we ook aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zo willen wij een impactvolle bijdrage leveren aan het klimaatakkoord door het verduurzamen van eigen woningen in Nederland.”

Maar hoe past dat bij de rol die jullie van oudsher hebben?
“Allereerst kun je door verduurzaming je energielasten omlaag brengen. Het verhoogt ook je wooncomfort. Voor veel mensen speelt ook mee dat je meer zelfvoorzienend wordt en minder afhankelijk van energieprijzen. Daarnaast kan verduurzaming bijdragen aan een positieve waardeontwikkeling en verkoopbaarheid van je woning. Dat past helemaal bij onze missie.”

Op welke manier hebben jullie de ruimere acceptatiecriteria verwerkt?
“De ruimte voor verduurzaming wordt al enige tijd in de tijdelijke regeling hypothecair krediet en in de voorwaarden en normen van NHG geboden. Als je investeert in energiebesparende maatregelen mag je 106% lenen in plaats van de 101% die nu nog geldt. Het WEW heeft het nu echter makkelijker gemaakt. Voorheen wilden wij van tevoren een getekende offerte van een aannemer zien. Nu volstaat een opsomming van de voorgenomen maatregelen en een inschatting van de kosten per maatregel. Dat hebben we gedaan omdat veel mensen als ze op het punt staan om een huis te kopen nog helemaal geen contact hebben gehad met een aannemer om te bepalen wat er moet gebeuren.”

Loop je daarmee niet het risico dat mensen uiteindelijk helemaal niets doen voor het extra geld dat ze kunnen lenen?
“Vanzelfsprekend hebben we daarover nagedacht. Als je leent voor een verbouwing zal het geld in een bouwdepot worden gestort. Als er geen facturen worden ingediend en het werk dus niet wordt uitgevoerd, wordt het gereserveerde geld weer in mindering gebracht van de hypotheeksom.”

Hoe kan de adviseur verduurzaming meenemen in zijn advies?
“Eigenlijk is het heel gemakkelijk. Indien het financieel verantwoord is en past, is er voor iedereen een energiebespaarbudget van 5% van de waarde van de woning (106-101%). Het zou voor de klant erg goed zijn als de hypotheekadviseur de mogelijkheden bespreekt en het gesprek aangaat of de klant op termijn zou willen investeren in verduurzaming.”

Op welke doelgroep mikken jullie met de verruiming?
“Sowieso op mensen die een huis willen aankopen, omdat dat een logisch moment is om over verduurzaming na te denken. Bij een appartement liggen eigen investeringen in duurzaamheid minder voor de hand, mede gelet op de VVE-structuur. Een tweede groep bestaat uit mensen die hun hypotheek willen omzetten. Als laatste overwegen we ook om te kijken naar de mogelijkheden om een deel van onze bestaande klanten, de 1,3 miljoen huishoudens met NHG, gericht te stimuleren om na te denken over woningverduurzaming. Voor die laatste groep moeten we nog wel met marktpartijen investeren in een veel gemakkelijkere customer journey.”

Tegelijkertijd lijkt NHG minder relevant nu de huizenprijzen oplopen, hebben jullie daar last van?
“NHG is net zo relevant als altijd. Natuurlijk lopen de huizenprijzen op, waardoor momenteel minder woningen in aanmerking komen voor NHG, maar de NHG-kostengrens is gebaseerd op de gemiddelde woningprijs, dus volgend jaar zal deze omhoog gaan. Bovendien zijn de economische onzekerheden en risico’s voor eigenwoningbezitters niet verdwenen met het stijgen van de huizenprijzen. Ook nu is het belangrijk om te kijken wat een verantwoorde financiering is.”

Maakt de verruiming het aantrekkelijker om toch te kiezen voor een opknapper?
“Sommige mensen zullen bewust kiezen voor een huis dat al helemaal naar hun wens is, maar waar ze wel meer voor moeten betalen. De mogelijkheid om extra te kunnen investeren in verduurzaming, maakt het kopen van een ’opknapper’ aantrekkelijker. Daarbij geldt ook nog dat voor mensen met een inkomen vanaf 33.000 euro energiebesparende maatregelen tot maximaal 9.000 euro niet meetellen in de financieringslast.”

Tijdens am:hypotheken zal NHG het complete verhaal over woningverduurzaming binnen het adviestraject uit de doeken doen. Nog niet aangemeld? Inschrijven kan hier.

Reageer op dit artikel