nieuws

Meer dan kwart huizenkopers betaalt vraagprijs of hoger

Financiële planning 2514

De woningprijzen stijgen steeds sneller, de marktliquiditeit neemt toe en biedingen op of boven de vraagprijs komen steeds meer voor. Dit blijkt uit de cijfers van onderzoeksbureau Calcasa. Meest opvallend is dat bieden op of boven de vraagprijs veel vaker voorkomt dan bij de piek van tien jaar geleden. In de de laatste 15 jaar is nog nooit in zoveel gevallen overboden. Niet alleen in Amsterdam stijgen de prijzen hard, de stijgingen breiden zich als een olievlek uit in steden zoals Utrecht, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Breda, Eindhoven, Enschede, Arnhem en Nijmegen.

Meer dan kwart huizenkopers betaalt vraagprijs of hoger

Het onderzoeksbureau analyseerde drie variabelen op gemeenteniveau en maakte een vergelijking tussen nu en de vorige piek rond 2007-2008. In het tweede kwartaal van 2017 wordt 28% van de transacties voor of boven de vraagprijs verkocht. Voor de kredietcrisis lag dit aandeel met 9% een stuk lager.

Tien jaar geleden werden vooral in Amsterdam en Utrecht woningen voor of boven de vraagprijs verkocht. In 2017 is dit fenomeen veel wijder verspreid: naast Amsterdam (79%) en Utrecht (65%) is dit ook voor meer dan de helft van de transacties het geval bij steden als Groningen (64%), Haarlem (63%), Amstelveen (62%), Almere (62%), Zaanstad (58%), Amersfoort (52%) en Leiden (51%).

Marktliquiditeit West-Nederland terug op niveau 2007

Tijdens het dieptepunt van de kredietcrisis vier jaar geleden, lag het jaarlijks aantal transacties nog op 123 duizend woningen. In het tweede kwartaal van 2017 werd een recordaantal van 276 duizend bereikt. Tegelijkertijd is het aanbod gedaald van 270 duizend woningen in 2013 naar 152 duizend woningen per eind juni 2017.

Door het jaarlijks aantal transacties te delen door het huidige aanbod wordt inzicht verkregen in de marktliquiditeit. Hoe hoger de marktliquiditeit, hoe schaarser de woningmarkt. Tien jaar geleden had Nederland een marktliquiditeit van 2,21x. In het tweede kwartaal van 2017 ligt deze met een factor van 1,82x nog steeds een stuk lager. Alleen in West-Nederland is de marktliquiditeit 2,34x en daarmee op het niveau van 2007.

Olievlek

In lijn met het frequente overbieden en de gestegen marktliquiditeit, stijgen de prijzen sneller dan in de afgelopen 10 jaar. De prijsstijgingen zijn ook hoger dan rondom de vorige piek in de woningmarkt. Een analyse van de prijsstijgingen op gemeenteniveau laat een nog opvallender beeld zien. De prijsstijgingen laten een opwaartse trend zien van meer dan 6% en zijn veel wijdverbreider dan in 2007.  De gemeenten met de hoogste prijsstijging in het afgelopen jaar liggen allen rond Amsterdam. De gemeente Gooise Meren is koploper met een prijsontwikkeling van 15,3%. Wat verder opvalt, is dat de prijsstijgingen zich als een olievlek lijken uit te breiden. De forse prijsstijgingen treffen ook: Utrecht, gevolgd door Rotterdam, Groningen, Den Haag, Breda, Eindhoven, Enschede, Arnhem en Nijmegen. De gemeenten rondom dit soort steden volgen nu deze ontwikkeling.

Reageer op dit artikel