nieuws

Jongeren, 45-plussers en inwoners regio Gorinchem vaker in de bijstand

Financiële planning 733

Het aantal jongeren en 45-plussers met een bijstandsuitkering neemt nog altijd toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Grosso modo neemt het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen wel af, al is de instroom in de regio Gorinchem opvallend hoog.

Jongeren, 45-plussers en inwoners regio Gorinchem vaker in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend gestegen naar 472 duizend. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen.

Niet-westerse achtergrond

Voor het derde kwartaal op rij zijn er minder bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond dan een jaar eerder: respectievelijk 3 100 en 1 200 minder. Onder deze groepen verlaten dus meer personen de bijstand dan er instromen.  Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond steeg juist. Tussen juni 2016 en juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers die, als ze verblijfsvergunning hebben gekregen, een beroep kunnen doen op bijstand.

5.000 jongeren extra

De bijstandsafhankelijkheid onder 27- tot 45-jarigen is licht afgenomen. Eind juni 2017 telde deze groep bijna 1 400 bijstandsgerechtigden minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zitten nu minder 27- tot 45-jarigen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Onder jongeren en 45-plussers groeit het aantal bijstandontvangers echter nog steeds. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5 duizend in een jaar tijd, bij de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd om bijna 8 duizend.

Grote instroom regio Gorinchem

In de periode april 2016 – maart 2017 stroomden er145 duizend personen de bijstand in en 130 duizend uit. De verhouding tussen in- en uitstroom varieert per regio. In de arbeidsmarktregio Gorinchem was de verhouding het grootst: tegenover elke 100 uitstromers stonden daar 135 instromers. Zuid-Limburg had met 102 instromers op 100 uitstromers de laagste instroom.
Redenen voor in- en uitstroom verschillen volgens het CBS sterk per regio. Onder meer de aanwezigheid van veel statushouders, gemeentelijk beleid of grote doorstroom naar de AOW hebben invloed op de in- en uitstroom.

Reageer op dit artikel