nieuws

Doodgaan doen we nu vooral doordeweeks

Financiële planning 1061

Het aantal geboorten en overlijdensgevallen is op doordeweekse dagen significant hoger dan in het weekend. Dit blijkt uit een analyse van geboorte en sterftecijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Doodgaan doen we nu vooral doordeweeks

Het CBS vergeleek de geboorte- en sterftecijfers van 1966 en 2016 met elkaar.  Op een gemiddelde dag in 2016 werden 471 kinderen geboren. Uitschieters waren vrijdag 8 juli met 610 baby’s, en vrijdag 16 september met 599. Opvallend is dat in het weekend minder kinderen worden geboren dan op weekdagen. In 2016 kwam 12,7% van de baby’s op een zaterdag ter wereld, en 11,3% op een zondag. Op doordeweekse dagen ligt het aantal geboorten tussen 14.5% (maandag) en 15,8% (vrijdag).

Aandeel ziekenhuisbevallingen

Vijftig jaar geleden was er vrijwel geen verschil in geboorten tussen weekdag- en weekenddagen. Het verschil kan deels verklaard worden uit het feit dat het aantal ziekenhuisbevallingen in dezelfde periode is gestegen van minder dan een kwart naar meer dan 80% van het aantal geboorten.

Minder sterfte in het weekend

Ook het verschil in overlijdensgevallen tijdens weekdagen en in de weekenden is de afgelopen decennia iets groter geworden. In 2016 overleden op een zondag 7% minder mensen dan op andere dagen, op een vrijdag juist wat meer. Uit CBS-onderzoek uit 2006 kwam naar voren dat de lagere sterfte op zondagen samenhing met de lagere sterfte in ziekenhuizen op die dag. Maar ook overlijdensgevallen in de thuissituatie vonden wat minder op zondag plaats.

Gemiddeld 407 overlijdensgevallen

Op een doorsnee dag in 2016 overleden in Nederland 407 mensen. In de winter, waarin de griep vaker rondwaart, is de sterfte doorgaans het hoogst. In de zomer overlijden relatief minder mensen. In 2016 overleden op 30 december de meeste mensen (537), op 3 juli de minste (309).

 

Reageer op dit artikel