nieuws

DNB: Hypotheekrente stabiliseert

Financiële planning 956

Er is een einde gekomen aan de aanhoudende daling van de hypotheekrente, zo blijkt uit cijfers van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Sinds oktober 2016 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken stabiel of zelfs licht toegenomen. Huishoudens zetten de hypotheekrente steeds vaker voor langere tijd vast.

DNB: Hypotheekrente stabiliseert

In juni bedroeg de gemiddelde hypotheekrente in Nederland 2,41%, waar dat in oktober 2016 gemiddeld 2,40% was. Dat is nog altijd de helft lager dan in 2012 toen de gemiddelde rente bijna het dubbele bedroeg. Ook elders in de Eurozone lijkt de hypotheekrente te stabiliseren. De laagste gemiddelde rente wordt op dit moment met gemiddeld 1,03 in Finland betaald. In Ierland zijn hypotheken met gemiddeld 3,22% het meest prijzig.

Langere rentevaste periode

Nederlandse huishoudens zetten volgens DNB momenteel vaker voor een langere periode hun hypotheekrente vast. In 2016 en 2017 had gemiddeld driekwart van de nieuw afgesloten hypotheken een rentevaste periode van meer dan vijf jaar, terwijl in de jaren 2012 t/m 2015 de helft van de nieuwe hypotheken zo’n lange rentevaste periode kende. Deze ontwikkeling kan volgens DNB aangeven dat huishoudens verwachten dat een stijging van de hypotheekrente in zicht is, en dat ze de relatief lage rente nu voor langere perioden willen vastzetten.

Financieringskosten banken

Omdat voor langere rentevaste perioden de rente hoger ligt dan voor kortere rentevaste perioden, is de gemiddelde hypotheekrente die afgesloten wordt op nieuwe hypotheken toegenomen. Daarnaast hebben ook ontwikkelingen in de financieringskosten van de banken invloed op de hypotheekrente. Na de eerdere sterke daling zijn de rentestanden op de kapitaalmarkt sinds september 2016 weer wat toegenomen, met name voor de langere looptijden.

€ 521 mrd totale hypotheekschuld

Nederlandse huishoudens hadden bij Nederlandse banken in juni een hypotheekschuld van € 521 mrd, een groei van 0,4% ten opzichte van een jaar eerder. De hypotheekverstrekking door Nederlandse banken is de laatste maanden – na een periode van afnemende kredietverlening – aan het stijgen, met positieve groeicijfers op jaarbasis.

Reageer op dit artikel