nieuws

‘Hypotheekmarkt gewild bij investeerders en pensioenfondsen’

Financiële planning 2414

Steeds meer nieuwe partijen investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt meldt De Hypotheekshop. Voor beleggers lijkt een belegging in hypotheken vanwege het hoge rendement een aantrekkelijk alternatief te zijn voor obligaties.

‘Hypotheekmarkt gewild bij investeerders en pensioenfondsen’

Volgens De Hypotheekshop is in 2017 is tot nu toe één nieuwe aanbieder (Reaal) toegetreden tot de hypotheekmarkt. “Vanaf 2014 lag dat aantal jaarlijks hoger. Toch investeren nog steeds nieuwe partijen in Nederlandse hypotheken maar die kiezen er momenteel voor om dit via de bestaande aanbieders te doen. Meestal gebeurt dat via de regiepartijen maar steeds vaker ook via banken en verzekeraars. We noemen twee recente voorbeelden maar er zijn er meer. Vorige week maakte MUNT Hypotheken bekend ruim € 400 miljoen aan investeringen te hebben aangetrokken van pensioenfondsen die nog niet eerder belegden in hypotheken. Half juni lanceerde a.s.r. Vermogensbeheer het ASR Hypotheekfonds, een fonds dat participanten de mogelijkheid biedt om te beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Op deze manier kunnen beleggers zelf de gewenste risico-rendement verhouding kiezen. Voor beleggers vormt een belegging in hypotheken vanwege het hogere rendement een aantrekkelijk alternatief voor obligaties. Verzekeraars en banken profiteren op hun beurt van schaalvoordelen en een positievere balansverhouding. Voor verzekeraars vormt de externe funding tevens een goed alternatief voor de teruglopende premiegelden uit het levenbedrijf.”

7.000 hypotheekaanvragen per week

In 2017 werden er tot dusverre gemiddeld bijna 7.000 hypotheekaanvragen per week ingediend bij de verschillende geldverstrekkers. “Juni was al weer de derde maand in 2017 met meer dan 30.000 hypotheekaanvragen (landelijk, HDN). In totaal noteerden de eerste 6 maanden van dit jaar 180.000 aanvragen. In 2016 waren dat er in dezelfde periode bijna 158.000, een toename van 14%. Ter vergelijking: in 2013, op het dieptepunt van de hypotheek- en woningmarkt, waren dat er nog 60.000.”  Volgens De Hypotheekshop betekent dit “een verdrievoudiging van het aantal hypotheekaanvragen in 4 jaar tijd.”

Afname twintigers en vijftig-plussers

Uit cijfers van het Kadaster bleek onlangs dat de groep twintigers achterblijft bij de aangetrokken verkoop van woningen. Dit is vreemd, schrijft De Hypotheekshop “omdat demografisch het aantal twintigers al een aantal jaar toeneemt. Sinds  de kredietcrisis is het voor starters moeilijker geworden om een huis te kopen. Enerzijds door verzwaarde regelgeving rond hypotheken, anderzijds doordat twintigers relatief vaker op flexibele basis werkzaam zijn wat het verkrijgen van een hypothecaire financiering bemoeilijkt. De groep jonge starters die nog een woning koopt, is dus kleiner en ouder geworden. De ‘afhakers’ wonen nu vaak thuis, of in een huurwoning in de vrije sector. Ook uit de landelijke HDN-cijfers blijkt de relatieve afname van twintigers.”

Reageer op dit artikel