nieuws

Hidde Coebergh: ‘Hypotheekbemiddeling kan sneller, advisering wordt tijdsintensiever’

Financiële planning 288

Hidde Coebergh, directeur Hypotheken bij ING, voorspelt dat het geven van een compleet en professioneel hypotheekadvies arbeids- en tijdsintensiever gaat worden. De fase van bemiddeling kan daarentegen veel sneller. “Er roept weinig zo veel irritatie op als de papieren rompslomp rondom een hypotheekaanvraag.” Hidde Coebergh spreekt op 21 september tijdens am:hypotheken.

Hidde Coebergh: ‘Hypotheekbemiddeling kan sneller, advisering wordt tijdsintensiever’

U was in een grijs verleden intermediair op hypotheekgebied. Hoe verliep het aanvraag- en acceptatieproces in die tijd?
“Voor wat het aanvraagproces betreft: ik heb nog met papieren formulieren gewerkt. In te vullen met de pen. En daarna per post of fax naar de aanbieder. Zo ging dat ruim 20 jaar geleden. Sindsdien heb ik ieder jaar zaken zien veranderen en, naar mijn beeld, verbeteren. Onder andere de opkomst en ontwikkeling van steeds betere adviessoftware en de digitalisering van dataverkeer maken de klantbediening beter en de processen steeds sneller en eenvoudiger. En we zijn inmiddels met zijn allen onderdeel van de volgende stap: koppeling met en ontsluiting van data rechtstreeks uit de bronbestanden van de overheid, de belastingdienst et cetera. Een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij het acceptatieproces. Van veel handwerk en individuele interpretaties naar automatisering en standaardisering waar dat kan. De werkwijze van vandaag valt daarmee op geen enkele wijze meer te vergelijken met die van 20 jaar geleden. Wat niet veranderd is: de klant die behoefte heeft aan professioneel advies.”

Wat is de invloed van de MCD op het proces?
“Alles begint bij de klant. Een klant wil geen hypotheek, een klant wil wonen. Essentieel is daarbij: snel zekerheid of de beoogde financiering haalbaar is. ING heeft met de implementatie van de MCD gekozen voor een procesinrichting waarbij er direct een bindend aanbod uitgebracht kan worden. Dit geeft rust en zekerheid voor zowel de klant als het intermediair. Ook draagt deze werkwijze bij aan een efficiënte werkwijze voor het intermediair. De keerzijde is soms dat de klant het papierwerk in een zo vroeg mogelijk stadium op orde moet hebben, en dat is helaas niet altijd realiseerbaar. Zeker in tijden van oplopende rente kan dit tot onwenselijke situaties leiden. Een extra argument om snelheid te blijven maken met de digitalisering van onnodig papierwerk.”

Het wil nog wel eens mis gaan met opvragen van ‘simpele gegevens’. Een werkgeversverklaring waar niet op de juiste plaats een vinkje staat, andere gegevens die ontbreken. Wat kan IT hierin betekenen?
“Er roept weinig zo veel irritatie op als de papieren rompslomp rondom een hypotheekaanvraag. Zeker als het ook nog eens fout gaat op administratieve slordigheidjes. ING doet er dan ook alles aan om, vaak samen met andere partijen, het aanvraagproces zoveel mogelijk te digitaliseren en gebruik te maken van de mogelijkheden die IT-ontwikkelingen en techniek ons bieden. Dit kan variëren van OCR-technieken (het optisch herkennen van leestekens) tot aan het vanuit de bron ontsluiten van digitale klantdata. Concrete voorbeelden zijn onze participatie in Handig! (een initiatief waarin het SV-loon wordt gebruikt in plaats van een werkgeversverklaring) en onze samenwerking met Calcasa. Daarnaast oriënteren wij ons ook op de marktontwikkelingen die klanten kunnen helpen om hun eigen data op te halen bij externe bronnen, zoals Ockto. Hierbij is altijd en zonder voorbehoud het uitgangspunt dat de klant te allen tijde zelf expliciet toestemming zal moeten geven voor gebruik van data.”

Nu rekenen veel adviseurs nog met pakweg 20 uur voor advies en bemiddeling. Kan het veel sneller?
“Het is goed om hier onderscheid te maken in de fase van het daadwerkelijke advies en de fase van bemiddeling inclusief het papierwerk, de contacten met de hypotheekverstrekker, notaris etc. Deze laatste fase kan sneller en gemakkelijker. Deze ontwikkelingen gaan heel snel. Het digitaliseren van gegevens en ontsluiten van brondata gaat enorme tijdwinst opleveren, en ergernis besparen bij klant, intermediair en aanbieder.
“Aan de andere kant is mijn verwachting dat het geven van het compleet en professioneel advies, ondanks digitale voorbereiding en stappen voorwaarts in de afhandeling en bemiddeling, juist arbeids- en tijdsintensiever gaat worden. Om te beginnen moet een financieringsaanvraag passen binnen de wettelijke normen en het acceptatiebeleid van hypotheekverstrekkers. En dat is nog niet zo eenvoudig. Steeds minder mensen hebben een vaste baan. Combinaties van ZZP-schap met een of meerdere (tijdelijke) banen zijn steeds gebruikelijker. Steeds meer starters hebben een studieschuld. Hoogte en ingangsdatum van pensioen: wie het weet mag het zeggen. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden… ga het maar eens uitzoeken. Ruim 30% van alle relaties blijkt eerder te eindigen dan verwacht, met alle financiële en fiscale consequenties van dien. Daarbij zijn de wettelijke normen ten aanzien van bijvoorbeeld maximale hypotheek, aflossingsvorm en fiscale aftrek verscherpt. Maatwerk in advies bij het maken van de juiste keuzes én in de beoordeling van de risico’s is voor vrijwel iedereen een verstandige keuze en vaak simpelweg noodzakelijk. Dit vraagt nogal wat van een intermediair.”

Hidde Coebergh spreekt op am:hypotheken in het onderdeel ‘Snel, sneller snelst’, samen met Wytzejan de Jong (Hypotheker) en Sander de Loo (Zorgeloosch). Er bij zijn? klik hier.

Reageer op dit artikel