nieuws

DSI en AFM tekenen convenant over ESMA-richtsnoeren

Financiële planning 842

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de stichting Dutch Securities Institute (DSI) hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals zoals vereist in de ESMA-richtsnoeren. DSI borgt hiermee naar eigen zeggen dat beleggingsprofessionals die per 2018 bij DSI gecertificeerd zijn voldoen aan de ESMA-criteria. Er is nog geen duidelijkheid over de eindtermen waaraan opleidingen en examens die nodig zijn voor de certificering moeten voldoen.

DSI en AFM tekenen convenant over ESMA-richtsnoeren

De AFM en DSI spreken in het convenant af dat DSI zal borgen dat DSI-gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen minimaal aan de eisen uit de richtsnoeren van de European Securities and Markets Authority (ESMA) voldoen. Wie vanaf 2018 DSI-gecertificeerd is en in het openbaar register van DSI is opgenomen, toont volgens DSI aan dat hij of zij beschikt over de vereiste passende kwalificatie en ervaring als bedoeld in de richtsnoeren van ESMA.

Eindtermen, opleidingen & examens

DSI heeft een brede commissie ingesteld, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen opstelt waaraan opleidingen en examens die gevolgd en afgelegd kunnen worden voor certificering moeten voldoen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de DSI Accreditatiecommissie. In de eindtermen zal beschreven staan over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten gecertificeerden moeten beschikken om te voldoen aan de eisen als bedoeld in de ESMA-richtsnoeren. DSI geeft aan dat zij voor het einde van dit jaar met meer informatie komt over de eindtermen voor de opleidingen en examens, maar kon niet zeggen wanneer dat precies zal gebeuren. DSI zal een offertetraject voor opleidingsinstituten starten zodra de eindtermen zijn vastgesteld.

MiFID II

Begin deze maand gaf Michiel van Vugt, Manager Financieel Adviseurs bij NNEK Vermogensbeheer en lid Adviescommissie DSI, tijdens een bijeenkomst over MiFID II aan dat sommige adviseurs al voldoen aan alle eisen. Hij had het over professionals die DSI-gecertificeerd zijn, of als DSI Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder actief zijn, en die alle onderdelen van de meest recente Periodieke Toets (zowel kennis als vaardigheden en integriteit) hebben behaald. Deze professionals voldoen volgens hem waarschijnlijk bijna volledig aan de criteria die gelden voor advies. Van Vugt meldde ook dat een financieel adviseur in feite goed in staat is om beleggingsadvies te geven. Wel gaf hij aan dat een gedegen beleggingsbeleid en voldoende beleggingskennis nodig is. “Voor de groep die wel de kennis in huis heeft maar geen beleid, dat is te mager, dan zul je echt nog wel wat stappen moeten maken.”

Reageer op dit artikel