nieuws

Droogt het huizenaanbod op of wordt de makelaar overgeslagen?

Financiële planning 2108

Wisselen er meer of minder huizen van eigenaar in Nederland? Volgens de makelaarsvereniging (NVM) is het antwoord: minder. Het Kadaster beweert juist het tegenovergestelde. Beide partijen meten volgens consumentenplatform wegwijs.nl verschillend en het verschil in cijfers is nu wel heel groot merkt het platform op. Wegwijs.nl vroeg zich af wat dit verschil precies betekent en voorspelt dat wanneer de lezing van de NVM klopt, het derde kwartaal een stevige inzinking in verkoopcijfers prijs zal geven.

Droogt het huizenaanbod op of wordt de makelaar overgeslagen?

Wegwijs.nl is van mening dat er de laatste tijd tegenstrijdige berichten te vinden zijn over het aantal woningverkopen in Nederland. Het platform vroeg zich af of het aanbod werkelijk opgedroogd is, of dat de cijfers alleen iets zeggen over de positie van makelaars. Wegwijs.nl schrijft dat NVM en het Kadaster op verschillende wijze meten. De NVM telt op het verkoopmoment en het Kadaster registreert bij de overdracht. Ontwikkelingen zijn volgens het platform later zichtbaar bij het Kadaster.

Minder verkochte huizen volgens NVM

“De makelaarsvereniging publiceert cijfers per kwartaal. In het tweede kwartaal van 2017 registreerde de NVM 0,8 procent minder verkochte huizen dan in het tweede kwartaal van 2016. Een miniem verschil maar volgens de makelaars is het een echte kentering. Er zijn vier jaren van flinke stijgingen geweest. Nu is het aanbod bijna op en moeten er huizen bijgebouwd worden ” schrijft wegwijs.nl.

In schril contrast

Volgens wegwijs.nl staat de stijging van het aantal verkochte huizen dat het Kadaster vorige week naar buiten heeft gebracht in schril contrast met de NVM-getallen. Wegwijs.nl wijst er op dat het Kadaster maandelijks cijfers publiceert en dat het Kadaster in juni 2017 kwam met een stijging van 21,4 % meer verkochte woningen ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het verschil in cijfers tussen dat van de NVM en het Kadaster valt volgens wegwijs.nl niet geheel toe te schrijven aan het meetmoment. “De overdracht van een woning komt gemiddeld een maand of twee na de verkoop. De Kadaster-cijfers en de NVM-getallen gaan dus gedeeltelijk over dezelfde periode.” Het platform vraagt zich af of er werkelijk weinig aanbod is. “Vergeleken met de crisisjaren zeker. Op enig moment stonden er 250.000 woonhuizen en appartementen te koop. Vandaag is het aanbod 135.000. Historisch gezien valt dat echter nog wel mee. In 1998 liep het aanbod terug tot 31.000 woningen, terwijl de verkoop onverminderd doorging.”

Meer verkocht zonder makelaar?

Het platform vraagt zich ook af of er mogelijk een andere verklaring is dan het meetverschil. Die andere verklaring zou volgens wegwijs.nl kunnen zijn: “Meer verkopers die de (NVM-)makelaar overslaan bij de verkoop van hun huis.” Zonder verkopend makelaar komt een verkoop volgens wegwijs.nl wel voor in de cijfers van het Kadaster en niet bij de NVM. Een huis zonder makelaar kopen is volgens het wegwijs.nl goed mogelijk.

Stevige inzinking derde kwartaal

Of dit werkelijke de verklaring zou kunnen zijn zal in het derde kwartaal duidelijk worden schrijft wegwijs.nl: “Klopt de lezing van de NVM, dan moeten de Kadaster-cijfers over het derde kwartaal een stevige inzinking laten zien. Blijven de verkopen bij het Kadaster onverminderd hoog, dan is er misschien een heel andere kentering gaande dan de NVM denkt.”

Reageer op dit artikel