nieuws

Deutsche Bank compenseert als eerste renteswapschade

Financiële planning 71

Deze week ontvangen de eerste deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim compensatie van de Deutsche Bank voor geleden schade voortkomend uit renteswaps. Daarmee is een begin gemaakt met de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Dat meldt Pieter Lijesen van de Stichting Renteswapschadeclaim die opkomt op voor gedupeerde MKB-ers met een renteswapcontract.

Deutsche Bank compenseert als eerste renteswapschade

ABN Amro en Rabobank hebben toegezegd nog dit kwartaal te starten met het doen van compensatievoorstellen, aldus de Stichting. ING Bank start pas vanaf het vierde kwartaal.

De stichting controleert voor alle deelnemers de schadevoorstellen van de banken op juistheid en werkt daartoe samen met een extern schade-expertisebureau. Over de juistheid van de tot nu toe ontvangen compensatievoorstellen doet de stichting geen mededelingen ‘in het belang van de voortgang van het proces’.

Herstelkader

Bezitters van renteswaps worden volgens vaststaande kaders gecompenseerd. De eerste versie van het herstelkader is gepubliceerd op 5 juli 2016. In de 5 maanden daarna is er door de Derivatencommissie, AFM, banken en belangenorganisaties flink gesleuteld aan de interpretatie en uitvoerbaarheid van het UHK. Dit heeft geleid tot een veel uitvoerigere definitieve versie. Op 19 december 2016 is dit definitieve Herstelkader gepubliceerd.

Reageer op dit artikel