nieuws

BlackRock: Meer dan helft Nederlanders bouwt geen pensioen op boven AOW

Financiële planning 1733

Nederlanders weten niet of ze op koers liggen voor het gewenste pensioeninkomen: 29% zegt zelfs geen idee te hebben. Dat is meer dan waar ook ter wereld, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock onder 28.000 spaarders en beleggers wereldwijd.

BlackRock: Meer dan helft Nederlanders bouwt geen pensioen op boven AOW

Slechts 17% heeft er volgens het onderzoek wél vertrouwen in straks op voldoende pensioeninkomen te kunnen rekenen. Het aantal Nederlanders dat niets opbouwt boven de AOW is gestegen tot 52% tegenover 43% in 2015. Vooral de jongere generaties (25-44 jaar) bouwen minder op. Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd in januari en februari 2017 in opdracht van BlackRock gehouden door onderzoeksbureau Kantar TNS met een steekproef van 28.000 individuen van 24 tot 74 jaar in 18 landen, waarvan 1.000 Nederlanders.

Snelle stijging jongeren

Bob Hendriks, hoofd Retail van BlackRock Nederland: “Deze snelle stijging, met name bij jongeren, is geen goed teken. Als dit zo doorgaat, heeft over dertig, veertig jaar ruim meer dan de helft van de gepensioneerden alleen maar AOW. Voor een goed aanvullend pensioen moet je nu eenmaal vroeg beginnen met de opbouw. Wie pas rond zijn 45-ste daarmee start, moet rekening houden met een forse terugval in inkomen bij pensionering.”

Nederlanders focussen op de korte termijn

Volgens het onderzoek vinden de participanten dat ze te weinig inkomen hebben om te sparen voor het pensioen (42%) of het geld wordt liever besteed aan urgentere financiële prioriteiten (23%), zoals het aflossen van schulden of kosten voor kinderen. 17% leeft gewoon voor vandaag. De groep die wel geld voor de oude dag spaart, zet gemiddeld 8% van zijn maandelijkse inkomen opzij, wat vergelijkbaar is met het Europese gemiddelde. Mocht het pensioeninkomen lager uitvallen dan verwacht, dan weten Nederlanders niet zo goed hoe ze dan het tekort moeten compenseren. 26% wil dan alsnog gaan sparen en 21% gaat extra of parttime werken, of langer doorwerken (16%). Driekwart van de Nederlanders vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioen. Op de vraag wat zou aanzetten tot hogere pensioenopbouw, noemt 36% belastingvoordeel.

Helft Nederlanders kijkt nooit op mijnpensioenoverzicht.nl

BlackRock heeft in het Investor Pulse-onderzoek ook de bekendheid van mijnpensioenoverzicht.nl gepeild:
– Bijna driekwart van de Nederlanders kent mijnpensioenoverzicht.nl;
– 51% heeft nog nooit een bezoekje aan de site gebracht;
– De bekendheid en het bezoek is het hoogst bij 55-plussers en het laagst bij de jongere leeftijdscategorieën (25-44);
– Pensioenspaarders bezoeken mijnpensioenoverzicht.nl een stuk vaker dan de niet-spaarders (58% versus 36%).

Het merendeel van de Nederlanders (51%) die aanvullend pensioen opbouwen, houdt het pensioenspaargeld in de gaten, bij voorbeeld via de jaarlijkse financiële overzichten (39%). 17% gebruikt hiervoor een online tool. Hendriks: “We signaleren dat online tools een positief effect hebben op het gedrag. Het geeft meer inzicht en zelfvertrouwen, waardoor de verwachtingen voor het verwachte pensioen inkomen realistischer zijn én ook andere keuzes worden gemaakt. Daarnaast is het vooral belangrijk dat jongeren vanaf de basisschool financiële educatie krijgen. Iedereen moet van jongs af aan leren om bij financiële beslissingen naar de lange termijn te kijken. De noodzaak daarvan wordt alleen maar groter naarmate de trend doorzet om pensioenen te individualiseren en risico’s steeds meer bij het individu te leggen.”

Reageer op dit artikel