nieuws

Banken bieden voorschot op compensatie rentederivaten MKB

Financiële planning 972

Vier van de zes banken die zich hebben geconformeerd aan het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB handelen de herbeoordeling in 2017 af. De twee anderen banken verwachten dat een deel van hun mkb-klanten pas in de loop van 2018 een aanbod tot herstel zullen krijgen. De meeste banken zullen al wel voorschotten aanbieden. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten in een voortgangsrapportage die vrijdag door het ministerie van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Banken bieden voorschot op compensatie rentederivaten MKB

Het herstelkader voor rentederivaten werd een jaar geleden in het leven geroepen. De zes betrokken banken (Rabobank, ABN Amro, Deutsche Bank, ING, SNS Bank en Van Lanschot) gaan mkb-klanten een passende compensatie bieden voor de rentederivaten die ze hebben gesloten. Die derivaten vielen duur uit door een dalende rente. De daaropvolgende herbeoordeling van de contracten was niet goed uitgevoerd.

Voorschot op coulanceregeling

In een voortgangsrapportage meldt de AFM dat het proces van herbeoordelen en versturen van aanbodbrieven nu op gang komt. De eerste mkb’ers hebben zo’n brief ontvangen. Vier banken hebben aangegeven al hun klanten in 2017 een aanbod te doen. De overige twee banken houden er rekening mee dat een deel van de klanten pas in de loop van 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen.

Een van die twee banken heeft aangegeven uiterlijk eind 2017 een voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen. Deze klanten wordt een voorschot van 80% van de coulanceregeling aangeboden. De AFM is nog met de tweede bank in overleg over eenzelfde regeling. In de overwegingen wordt betrokken of het aanbieden van een voorschot aan deze klanten leidt tot onevenredige vertraging. De andere banken die niet voor september een compensatievoorstel klaar hebben, doen een aanbod voor een voorschot van 80% in ieder geval al uiterlijk in september 2017.

18.000 mkb-klanten

Volgens de AFM komen ongeveer 18.000 mkb-klanten in aanmerking voor herstel van rentederivaten. Dat was de stand per 31 mei 2017. Het aantal zal nog toenemen totdat alle banken volledig hebben beoordeeld welke rentederivaten binnen de reikwijdte van het herstelkader vallen. Daarna volgt het daadwerkelijk berekenen van de hoogte van de compensatie en de uitkering daarvan. In sommige gevallen mogen banken ook een voorstel doen voor een ander, beter passend product. Dat moet allemaal in de aanbodbrief komen te staan.

Reageer op dit artikel