nieuws

Vakantiegeld vaker gebruikt voor sparen of beleggen

Financiële planning 862

Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld in toenemende mate om te sparen of beleggen. Dit blijkt uit de jaarlijkse vakantiegeldenquête van budgetvoorlichtingsinstituut Nibud. Een ruime meerderheid heeft een voorkeur voor een jaarlijkse boven een maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld.

Vakantiegeld vaker gebruikt voor sparen of beleggen

Het Nibud ziet dat Nederlanders het vakantiegeld steeds vaker gebruiken om mee te sparen. In 2002 (toen het Nibud voor het eerst onderzoek deed naar de bestemming van het vakantiegeld) deed 22% van de ondervraagden dit. Dat percentage ligt nu op 38%. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink: “Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend. Zoals het Nibud al eerder concludeerde in het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’, helpt het vakantiegeld mensen om dat ongemerkt te doen.”

Beleggen met vakantiegeld

Hoe hoger het inkomen hoe vaker het vakantiegeld op de spaarrekening wordt gezet. Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen, spaart 48%. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, spaart 22%. Hier gebruikt een kwart het vakantiegeld om schulden af lossen en betalingsachterstanden in te lopen tegenover 8% van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen. Opvallend is dat het percentage bovenmodale inkomens dat met het vakantiegeld belegt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld. (van 5 naar 10%).

Op de grote hoop

Het overgrote deel van de ondervraagden ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei/juni (84%). Van hen is 88% daar heel tevreden mee. Uit de Nibud-Vakantiegeldenquête 2017 blijkt dat het vakantiegeld bij de groep ondervraagden die het maandelijks in delen krijgt (13%) ruim twee keer zo vaak ‘op de grote hoop’ belandt. Bij jaarlijkse uitbetaling gebeurt dat bij 16% van de respondenten, bij maandelijkse uitbetaling bij 38%. Van de mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangen, gebruikt 40% het om te sparen, tegenover 27% van de mensen die het maandelijks ontvangen. Van deze laatste groep gebruikt 33% het geld voor de vakantie, bij de jaarlijkse ontvangers is dat 48%.

Niet met vakantie

Een vijfde van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Het percentage mensen dat niet met vakantie gaat, schommelt sinds 2003 rond de 25%, dit jaar gaat het om 22 % van de Nederlanders. 42% van de mensen die niet gaan, vindt een vakantie te duur. Vorig jaar vond nog 35% dat. Andere redenen om niet met vakantie te gaan, zijn dat mensen liever iets anders doen met hun geld (30%) of dat ze liever sparen (13%). 34% van de inkomens beneden modaal gaat dit jaar niet op vakantie. Zij gebruiken het vakantiegeld onder meer om schulden mee af te lossen.

Reageer op dit artikel