nieuws

Koppeling Kapitaalverzekering Eigen Woning nooit gelegd: ING en NN moeten boeten

Financiële planning 3575

ING en NN zijn samen aansprakelijk voor de schade van ruim € 22.000 euro die een klant oploopt doordat hij of zij zijn spaarverzekering niet kan inzetten als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Omzetting alsnog is door een wetswijziging enkele jaren geleden niet meer mogelijk. De consument loop hierdoor een flink belastingvoordeel mis, wat wordt bevestigd in een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Koppeling Kapitaalverzekering Eigen Woning nooit gelegd: ING en NN moeten boeten

De consument sloot in 2000 bij ING een spaarhypotheek af. Aan de hypothecaire geldlening werd een spaarverzekering van NN gekoppeld, met ingangsdatum 1 januari 2001. In dat jaar ontstond met de Wet Inkomstenbelasting 2001 ook de mogelijkheid om de spaarverzekering aan te merken als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Dit heeft als voordeel dat er fiscaal vriendelijk kan worden gespaard. Voor de aflossing van de eigen woning schuld gedurende de opbouwfase wordt het binnen de KEW opgebouwd vermogen niet als grondslag in aanmerking genomen voor de berekening van het in box 3 te belasten voordeel uit sparen en beleggen. Ook de rente in de uitkering uit een KEW is onder voorwaarden in box 1 vrijgesteld.

Vervallen KEW-vrijstelling

Hoewel de spaarverzekering van de consument bij de aanvraag noch naderhand nooit is aangemerkt als KEW heeft de consument deze van 2001 tot 2014 consequent opgevoerd in box 1 in plaats van box 3. Toen hij in 2015 bij het doen van de aangifte bemerkte dat de kapitaalverzekering niet was aangemerkt als KEW en daardoor in box 3 viel en niet in box 1 trok hij aan de bel. De spaarverzekering bleek echter niet meer om zetten tot KEW. De invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning per 1 januari 2013 heeft er namelijk toe geleid dat het KEW regime voor na 31 december 2012 afgesloten kapitaalverzekeringen is komen vervallen. Tot 1 april 2013 kon de spaarverzekering worden aangemerkt als KEW. Daarna was het wettelijk niet meer toegestaan.

Tekort schieten zorgplicht

De consument diende vorig najaar, daarbij ondersteund door ING ,een officieel verzoek in bij de belastingdienst om de spaarverzekering alsnog te mogen aanmerken als KEW. De belastingdienst heeft dat verzoek echter geweigerd. Volgens de klant is ING als adviseur tekort geschoten in het haar zorgplicht door hem niet te informeren over het feit dat omzetting slechts tot 1 april 2013 mogelijk was. Voormalig zusterbedrijf zou daarnaast als aanbieder een zelfstandige verplichting hebben om klanten te informeren.

Goede en kwade kansen

De geschillencommissie gaat in haar uitspraak mee in die redenering en stelt bovendien vast dat ING als NN de schade zowel de een als de ander hadden “kunnen en moeten voorkomen”. Wel halveert de commissie de vergoeding die de consument berekende voor het toekomstige fiscale nadeel waarbij naar redelijkheid de goede en kwade kansen moeten worden verdisconteerd dat de waarde van de kapitaalverzekering in de toekomst zal worden belast in Box 3 . De consument begrootte het schadebedrag op in totaal € 45.994,83. NN kwam in haar berekening op een bedrag van € 22.226,14, een berekening die de commissie volgt.

Geen aanleiding voor eigen schuld

Van het aanbod van NN om daarvan ‘coulancehalve’ 10% aan de consument vergoeden wil Kifid echter niet weten. “Voor het aannemen van eigen schuld aan de zijde van Consument, zoals door ING en NN bepleit, bestaat geen aanleiding. Er zijn geen omstandigheden gebleken op grond waarvan moet worden aangenomen dat Consument bij aanvang van de kapitaalverzekering of daarna tot begin 2013 wist of had moeten weten dat het saldo van de kapitaalverzekering kon worden geplaatst in Box 1.”

Reageer op dit artikel