nieuws

Kifid-uitspraak maakt korte metten met overrompelende beschuldiging Stichting Hypotheekclaim

Financiële planning 5693

De Kifiduitspraak waarbij de geschillencommissie oordeelde dat passend hypotheekadvies niet het goedkoopste hoeft uit te pakken, is de eerste uitspraak in de reeks zaken die via Stichting Hypotheekclaim is aangespannen. De inmiddels veelbesproken stichting claimt geld voor consumenten die slecht hypotheekadvies zouden hebben gekregen.

Kifid-uitspraak maakt korte metten met overrompelende beschuldiging Stichting Hypotheekclaim

Vorige week publiceerde Kifid een uitspraak waarin klagende consumenten nul op rekest kregen bij kun klacht over De Hypotheekshop Hoorn. Het paar had in 2013 hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Ze vonden naderhand echter dat de Hypotheekshop Hoorn geen passend hypotheekadvies heeft gegeven omdat er geen goedkopere alternatieven waren besproken en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbrak. Kifid maakt echter korte metten met de claim van € 10o.000 richting de adviseur. “De Hypotheekshop Hoorn is voldoende tegemoet gekomen aan de wensen van consumenten en het advies was passend. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.”

Voordelige fiscale regels

Maurice Esseling van het Rotterdamse V&A advocaten bevestigt dat het gaat om de eerste zaak in de claimprocedure die Stichting Hypotheekclaim heeft aangespannen tegen adviseurs die hun klanten onvolledig zouden hebben geadviseerd bij het oversluiten van hypotheken van voor 2013 naar een annuïtaire of een lineaire variant. Tienduizenden overstappers zouden zijn benadeeld. Volgens de stichting hadden de gedupeerden gebruik kunnen maken van de voordelige fiscale regels van voor 1 januari 2013 en toch aflossingszekerheid in kunnen bouwen en zijn ze daar door hun adviseurs niet op gewezen.

Papieren beoordeling

Volgens Esseling toont de eerste uitspraak aan dat de claims vanuit de stichting slecht onderbouwd waren. “Volgens de site van de stichting Hypotheekclaim kom je mogelijk al in aanmerking voor schadevergoeding als je na 1 januari 2013 een hypotheek hebt afgesloten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek en je daarvoor een ander type hypotheek had. Vervolgens ging het Nationaal Compliance Center (NCC) met de claim aan de slag, maar nu blijkt dat dat niet meer was dan een papieren beoordeling. Er werd alleen gekeken naar de netto last over de gehele looptijd, zonder rekening te houden met de wensen, doelstellingen en financiële mogelijkheden van de klant en met als uitgangspunt vaste rendementen over heel de looptijd.”

Aanname onder claims

Hoewel Esseling benadrukt dat er nog meer uitspraken moeten worden gedaan, bewijst deze uitspraak wel dat er in de claimprocedure iets niet goed is gegaan. “Uitspraken kunnen per dossier licht afwijken, maar gelet op de aanname die onder alle claims ligt, zal Kifid deze uitspraak waarschijnlijk als lijn aanhouden en kijken in hoeverre nieuwe zaken ervan afwijken.”

Volgens de website van de Stichting Hypotheekclaim zou zij inmiddels zo’n 200 aanmeldingen hebben gekregen. Daarvan hebben er inmiddels al enkele tientallen tot Kifidprocedures geleid. Deze adviseurs, vaak vertegenwoordigd door V & A, voelen zich overrompeld door de procedures. “Plotseling lag er een aansprakelijkheidsstelling op de mat. De adviseurs voelen zich ten onrechte aangesproken en onvoldoende lijkt te worden beseft dat dit ten koste gaat van de goede relatie tussen klanten en adviseurs.”

Goedkopehypotheek.nl

Pikant in deze kwestie is het gegeven dat Goedkopehypotheek.nl, een zusterbedrijf van NCC waar ook Don K. Bandstra de scepter zwaait, zelf ook regelmatig het lijdend voorwerp is in Kifidzaken. Het adviesbedrijf uit Kuinre (Overijssel) kreeg alleen al in 2016 negen goeddeels negatieve uitspraken te verwerken voor ondeugdelijke adviestrajecten. Dit jaar staat de teller alweer op drie.

Verbod op no cure no pay

Ook het advocatenkantoor De Haan, dat de zaken namens Stichting Hypotheekclaim aanbrengt bij het Kifid, staat nadrukkelijk in de belangstelling. De deken van de Orde van Advocaten stelt dat De Haan de fout is ingegaan met het vragen van een succesfee aan inwoners van het aardbevingsgebied rond Slochteren. No cure no pay is voor Nederlandse advocaten verboden. Ook de stichting Hypotheekclaim brengt een succesfee van 15% in rekening. NCC brengt op haar beurt € 850 per dossier in rekening bij De Haan Advocaten voor het doorrekenen van dossiers.

Reageer op dit artikel