nieuws

Kifid: passend hypotheekadvies hoeft niet tot goedkoopste constructie te leiden

Financiële planning 3225

Passend hypotheekadvies leidt niet altijd tot de constructie die de klant het minste kost, zo stelt Kifid naar aanleiding van een recente uitspraak van de geschillencommissie. Rekening houdend met de situatie en de wensen van de klant kan een goedkopere (maar risicovolle) hypotheek juist niet passend zijn, aldus het klachteninstituut.

Kifid: passend hypotheekadvies hoeft niet tot goedkoopste constructie te leiden

De klagende consumenten hebben in 2013 hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Zij vinden dat de Hypotheekshop Hoorn geen passend hypotheekadvies heeft gegeven omdat er geen goedkopere alternatieven zijn besproken en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken. Daardoor hebben ze niet de goedkoopst mogelijke hypotheek gesloten. Ze vorderen een kleine 100.000 euro van de adviseur. Zij vangen echter bot bij de geschillencommissie: “De Hypotheekshop Hoorn is voldoende tegemoet gekomen aan de wensen van consumenten en het advies was passend. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.”

Lagere maandlasten en meer zekerheid

De klanten hadden een aantal wensen: ze wilden hun maandlasten verlagen, wilden tegelijk van de negatief renderende beleggingsverzekeringen af, tussentijds gaan aflossen én NHG. Dat heeft geleid tot de geadviseerde hypotheekvorm. De geschillencommissie heeft uitgebreid gekeken of de adviseur in het kader van de zorgplicht alternatieve financieringen had moeten aanbieden. “Er zijn tal van omstandigheden die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopste constructie, aldus de beoordeling van de geschillencommissie. Ter illustratie: een advies dat voldoet aan de wens van ‘allerlaagste maandlasten’ en gepaard gaat met een risicovolle hypotheekconstructie, kan met het oog op leeftijd, doelen en risicobereidheid van een consument juist in het geheel niet-passend zijn.”

Geen schade geleden

In de besproken klacht kenden de consumenten het adviesrapport, waarin de financiële positie, wensen, doelen en risicobereidheid van de klanten zijn opgenomen. “Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en de overige gevolgen heeft de hypotheekadviseur duidelijk beschreven. De geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur.”

Reageer op dit artikel