nieuws

Kifid geeft NN Bank gelijk: hypotheekadviseur kan zichzelf niet adviseren

Financiële planning 4556

De Kifid-geschillencommissie vindt het terecht dat Nationale-Nederlanden Bank een klant (tevens gecertificeerd hypotheekadviseur) die een mutatie in zijn hypotheek wilde doorvoeren, naar een onafhankelijke adviseur heeft doorverwezen. De klant probeerde bij het klachteninstituut de gemaakte advieskosten, een bedrag van €500, terug te vorderen. Vergeefs.

Kifid geeft NN Bank gelijk: hypotheekadviseur kan zichzelf niet adviseren

Het gaat in de zaak om een klant die werkt als gecertificeerd hypotheekadviseur en een hypotheek heeft lopen bij NN Bank. Aan deze lening is een beleggingsverzekering gekoppeld. Op enig moment verzoekt de klant de bank om het saldo van de uitkering van deze verzekering in mindering te brengen op de hoofdsom. NN Bank vindt dat het om een adviesgevoelige wijziging gaat en verwijst de klant naar een financieel adviseur. De klant is het daar niet mee eens, maar doet het uiteindelijk wel. Het advies kost hem €500.

Niet redelijk

De klant eist bij het Kifid dat geld terug. Hij vindt dat hij op ‘onredelijke en niet billijke gronden’ naar een hypotheekadviseur is verwezen temeer omdat hij in het verleden door NN Bank zelf als hypotheekadviseur is aangesteld. (Overigens wordt niet duidelijk hoelang die relatie heeft bestaan.) De klant zegt dat hij over alle diploma’s beschikte, waardoor hij alle klanten van de Bank mocht adviseren. Het is dan niet redelijk dat hij voor het verwerken van een mutatie in zijn eigen hypotheek naar een tussenpersoon wordt verwezen, vindt hij.

Ingrijpende wijziging

De Geschillencommissie is het met NN Bank eens dat sprake is van een complex product in de zin van de Wft. Het afkopen van een beleggingsverzekering en de waarde van de beleggingsverzekering in mindering op de uitstaande hypotheeksom brengen is te zien als een ingrijpende wijziging van deze geldlening. Er kunnen (fiscale) gevolgen aan verbonden zijn die van invloed kunnen zijn van de geldlening. De Commissie: “In ieder geval is niet sprake van een wijziging die inherent is aan het afsluiten van een hypothecaire geldlening en waarvoor een consument in het algemeen geen advies zou (behoeven te) vragen. Dat de Bank in het kader van haar zorgplicht wil dat consumenten voorafgaand aan een dergelijke wijziging deugdelijk daarover worden geadviseerd, acht de Commissie niet onredelijk.”

Meer afstand tot de zaak

Over de functie van de klant zegt de Commissie: “Weliswaar kan het zo zijn dat Consument in de gegeven omstandigheden geen behoefte aan advies heeft, omdat hij in staat is zelfstandig wijzigingen in zijn hypothecaire geldlening te verwerken en op basis van behaalde diploma’s ter zake voldoende deskundig moet worden geacht, doet dit niet af aan de bevoegdheid van de Bank bij wijzigingen als de onderhavige, een onafhankelijk advies van iemand die meer afstand van de zaak heeft, verplicht te stellen.”

Reageer op dit artikel