nieuws

Ikbenfrits.nl teleurgesteld in minister Dijsselbloem

Financiële planning 1707

Ikbenfrits.nl is teleurgesteld in minister Dijsselbloem. Dijsselbloem beantwoordde gisteren Kamervragen van PvdA-er Nijboer en PVV-ers Van Dijck en Kops over een uitzending van consumentenprogramma Radar. In de uitzending van Radar werden de te hoog berekende boeterentes die banken rekenen bij het oversluiten van een hypotheek aan de kaak gesteld. Volgens de minister werd in de uitzending een verkeerde indruk gewekt.

Ikbenfrits.nl teleurgesteld in minister Dijsselbloem

In de uitzending werden berekeningen van ikbenfrits.nl gepresenteerd, maar volgens Dijsselbloem was daarin niet onderzocht of kredietverstrekkers zich inmiddels houden aan de leidraad die de AFM op 20 maart 2017 heeft gepubliceerd. De minister: “Ikbenfrits heeft ongeveer 200 daadwerkelijk betaalde vergoedingen (aflosnota’s) nagerekend. Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat (de Consumentenbond en) ikbenfrits.nl niet hebben onderzocht of kredietverstrekkers zich inmiddels houden aan de leidraad die de AFM op 20 maart jl. heeft gepubliceerd. Deze indruk werd helaas wel gewekt in de uitzending van Radar. Dat de berekeningsystematiek die kredietverstrekkers hanteerden vóór de publicatie van de leidraad van de AFM niet volledig in lijn was met de leidraad van de AFM wekt geen verbazing.”

“Blijkbaar staat het belang van de banken voorop”, reageert oprichter Michiel Lensink van Ikbenfrits.nl. Lensink vindt dat de minister “nogal bagatelliserend doet” over de verplichting van banken. “Ik vind het raar dat in het hele Kamerstuk geen enkele opmerking terug te vinden valt over het feit dat banken sinds 14 juli 2016 eigenlijk verplicht zijn een boete te rekenen die lager is dan de kosten die ze maken. Over het feit dat de banken zich daar niet aan hielden, wordt met geen woord gerept.”

€250 miljoen teveel in rekening

Gisteren beantwoordde de demissionaire minister onder andere de Kamervragen over een onderzoek dat door de online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl is uitgevoerd. Ikbenfrits.nl onderzocht samen met de consumentenbond de te hoge boetes die banken klanten die hun hypotheek oversloten of vervroegd aflosten hebben opgelegd. Ikbenfrits onderzocht de boetenota’s; die bleken allemaal ‘onbegrijpelijk’. Ook schatte Ikbenfrits.nl in dat banken jaarlijks €250 miljoen teveel in rekening zouden brengen bij klanten.

‘Opvallend hoe laks de minister hier op reageert’

Volgens Dijsselbloem klopt de onderbouwing op de site van Ikbenfrits.nl niet. Dijsselbloem schrijft: “De suggestie dat banken jaarlijks €250 miljoen teveel in rekening brengen bij klanten laat ik voor rekening van Ikbenfrits. Dit bedrag wordt genoemd op de website van de claimstichting die Ikbenfrits heeft opgericht, maar wordt verder niet onderbouwd.” Volgens Lensink is de  €250 miljoen inderdaad een schatting, “maar wel een schatting gebaseerd op de mist die de banken zelf hebben opgetrokken. Ze blijven vaag over de berekeningen. Wij hebben hier zeker goed over nagedacht en we hebben zo’n 13.000 dossiers doorgerekend. Ik vind het opvallend hoe laks de minister met de verplichtingen van de banken lijkt om te gaan.”

‘De kwestie kan niet zomaar worden weggewuifd’

“De kwestie kan niet zomaar worden weggewuifd”, vervolgt Lensink. “Het is belangrijk dat banken hun zaken goed op orde hebben. Daarnaast moet elke consument op goede informatie kunnen rekenen wat betreft de terugberekening van goede aflosnota’s. Toen wij hier in maart mee begonnen was er geen enkele bank die naar de klant hier goed over communiceerde. Pas nu zien we dat banken er mondjesmaat mee bezig gaan. Het lijkt wel alsof Dijsselbloem het belang van de banken voorop plaatst.”

Berekening boeterente ten nadele van de consument

Uit het onderzoek van de Consumentenbond en Ikbenfrits.nl kwam in mei SNS als slechtste van de grootbanken naar voren. Daar zouden de boeteberekeningen het vaakst in het nadeel van de consument zijn uitgevallen. Alleen Triodos Bank berekende nooit te veel boeterente, aldus het onderzoeksrapport.

Lensink laat het er niet bij zitten. “In het najaar doen we weer een rondje bij de banken en we blijven, samen met de Consumentenbond, pressie voeren om dit helder te krijgen.”

Reageer op dit artikel