nieuws

Herdink: ‘Uitvaartverzekeraars verkopen producten op schandalige manier’

Financiële planning 10425

Belangenbehartigers van het intermediair CFD en Odin zijn in hun boek Provisie 2.0 zeer kritisch over uitvaartverzekeraars. Volgens CFD-voorzitter Herdink is de manier waarop ze hun producten verkopen zelfs “bijna crimineel”. Hij spreekt van “een schandaal” veroorzaakt door het provisieverbod. De aanbieders profiteren ervan dat consumenten afzien van advies, nu die daarvoor een fee moeten betalen. De verzekeraars strijken duizenden euro’s meer aan premie op dan voor de consument nodig is.

Herdink: ‘Uitvaartverzekeraars verkopen producten op schandalige manier’

Volgens Jeffrey Leichel (Stichting Odin) en Edwin Herdink (Commissie Financiële Dienstverlening) worden uitvaartverzekeringen hoofdzakelijk nog verkocht via de websites van de verzekeraars zelf of online vergelijkers. De distributie is puur verkoopgericht. “Sinds het provisieverbod is het persoonlijk advies, bemiddeling en beheer van uitvaartverzekeringen via het onafhankelijk advieskantoor in elkaar gestort”, schrijven ze in hun vandaag gepubliceerde boek Provisie 2.0.

Winstmaximalisatie

Het verbod heeft er geenszins toe geleid dat de klant centraal staat, integendeel zelfs, zo betogen ze. In een toelichting noemt Herdink de manier waarop uitvaartverzekeraars hun producten presenteren zelfs “bijna crimineel”. “Zonder advies zijn consumenten overgeleverd aan websites van aanbieders en die hebben maar één doel: winstmaximalisatie.”

Waarop richt zich hun kritiek? Wie de website Dela of Monuta bezoekt, wordt met opvallende knoppen verleid tot het berekenen van de premie, waarna een ‘meest gekozen’ product wordt voorgesteld met een goedkope maandpremie. Herdink: “Ergens daaronder op de site van Monuta staat dat je standaard tot je 85ste premie betaalt. Tot je 85ste! Als je eenmaal hebt doorgeklikt, kom je dat nergens meer tegen. Dat vind ik schandalig.”

Geen uitleg over premieduur

Consumenten weten volgens Herdink niet dat een kortere premielooptijd (wel levenslang verzekerd) weliswaar vaak een hogere maandpremie betekent, maar uiteindelijk goedkoper is. “Dat kan €2.000 per polis schelen. Maar je kunt nergens een andere looptijd kiezen. Alleen op die eerste pagina staat dat je daarvoor moet bellen. Dat gaat natuurlijk geen consument doen. Ik vind dat dit zeker bij Radar moet komen.”

Over concurrent Dela is de conclusie van Herdink en Reichel al niet veel positiever. Net als bij Monuta wordt de consument bij Dela automatisch geleid naar een product waarbij de verzekeraar ook zelf de uitvaart verzorgt, en dat is tegen het zere been van de auteurs. Bij Dela kun je wel kiezen voor ofwel levenslange premie, of premie betalen tot je 65ste (wel levenslang verzekerd). “Maar als je voor die laatste optie kiest, wordt alles een stuk duurder, dus dat doe je als consument natuurlijk niet. Nergens wordt uitgelegd dat een kortere premieduur over het algemeen leidt tot een besparing op de totale premie die moet worden betaald”, schrijven ze in hun boek. Ze zijn van plan de verzekeraars ook rechtstreeks op deze handelwijze aan te spreken.

Voor de derde onderzochte verzekeraar, Yarden, hebben Herdink en Reichel trouwens ook wat lovende woorden. Ze juichen toe dat Yarden op de website verwijst naar onafhankelijk intermediair dat gedetailleerd advies kan geven over een uitvaartverzekering. Ook noemen ze het positief dat er geen premieverschil is tussen een naturaverzekering en een kapitaalverzekering.

Monuta: ‘Alle premielooptijden mogelijk’

“Bij Monuta kiest de klant het kanaal van afsluiten: direct via onze website of telefonisch, of via het intermediaire kanaal”, reageert woordvoerder Nora Nowee op de kritiek van Herdink en Leichel. “Wij hebben een zeer goede band met de circa 3.000 intermediairs waarmee wij samenwerken en verwijzen bij adviesvragen ook altijd door naar onze partners.”

Nowee laat weten dat bij Monuta alle premielooptijden mogelijk zijn. “Op onze website willen wij echter onze producten zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Wij hechter er zeer veel waarde aan dat dit ook duidelijk en transparant is. We staan daarom ook open voor suggesties hoe dit eventueel beter zou kunnen. Wij nodigen de heren Leichel en Herdink van harte uit om met ons in gesprek te gaan.”

Dela: ‘Goedkoper voor consument’

Coöperatie Dela laat in een statement weten dat ze begrijpt dat het intermediair graag wil dat er wordt geadviseerd. “Maar als het om uitvaartverzekeringen gaat dan gaat het om een eenvoudige verzekering met producteigenschappen die goed op een website zijn uit te leggen. Hierdoor kan de consument zich prima oriënteren, een keuze maken en vervolgens zijn uitvaartverzekering online afsluiten. Voor de consument is hierdoor de uitvaartverzekering goedkoper geworden, want advieskosten heeft hij niet. Wel wordt er een kleine opslag doorberekend voor distributiekosten. De hoogte daarvan is transparant en wettelijk geregeld.”

Reageer op dit artikel