nieuws

Dijsselbloem: negatieve BKR-registratie zegt weinig

Financiële planning 4275

Op de kamervragen van kamerlid René Peters (CDA) over het laten verwijderen van een negatieve BKR- registratie door bedrijven heeft minister Dijsselbloem bagatelliserend gereageerd. Een verwijdering van een (negatieve) registratie zegt volgens de minister weinig over de mate waarin consumenten (weer) financiële verplichtingen kunnen aangaan.

Dijsselbloem: negatieve BKR-registratie zegt weinig

Peters vroeg aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het bekend is bij hoeveel mensen een negatieve BKR-registratie door tussenkomst van bedrijven zoals Dynamiet Nederland is verwijderd. Dijsselbloem beantwoordde de Kamervragen omdat het onderwerp op het beleidsterrein van zijn ministerie ligt. Volgens Dijsselbloem zijn er geen cijfers bekend over bedrijven die volgens eigen zeggen negatieve BKR-registratie kunnen omzetten. Tussenkomst van derden is volgens de minister niet nodig omdat een correctie alleen kan plaatsvinden “…door de kredietverstrekkers en alleen als de registratie feitelijk niet juist is.” Dijsselbloem antwoordde ook dat het onbekend is “..hoeveel aanpassingen jaarlijks worden doorgevoerd op initiatief van kredietverstrekkers en in welke gevallen dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van een klant.”

Verwijdering negatieve registratie zegt niets

Sinds 1 december 2016 worden alle kredieten van meer dan € 250 én die een looptijd hebben van langer dan 1 maand, geregistreerd. Een negatieve registratie in het CKI van de BKR betekent volgens de minister niet dat er geen krediet meer kan worden verleend: “Kredietverlening kan ondanks een negatieve registratie door omstandigheden immers wel verantwoord zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na een herstelde betalingsachterstand NHG-garantie te verkrijgen voor een woninghypotheek.” Een verwijdering van een negatieve registratie zegt volgens de minister “…niets over de mate waarin consumenten (weer) financiële verplichtingen kunnen aangaan. Cijfers over het aangaan van financiële verplichtingen na verwijdering van negatieve registraties zijn er niet. Evenmin is bekend hoeveel consumenten niet aan hun betalingsverplichting hebben kunnen voldoen nadat een eerdere negatieve registratie is verwijderd en in welke mate mensen hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen.”

Reageer op dit artikel