nieuws

Dijsselbloem: ‘Hypotheken in Nederland niet te duur’

Financiële planning 1174

Hypotheken zijn in Nederland niet te duur. Dit stelt minister Dijsselbloem (Financiën) in antwoord op Kamervragen van de PVV’ers Kops en Van Dijck over het het toepassen van de nieuwe boeterenteregels. De minister stelt dat de betaalbaarheid van een koopwoning de afgelopen jaren mede als gevolg van de dalende hypotheekrente juist is toegenomen.

Dijsselbloem:  ‘Hypotheken in Nederland niet te duur’

Van Dijck en Kops haakten met hun Kamervragen in op het nieuws dat geldverstrekker nog altijd niet volledig conform de leidraad werken die de AFM heeft opgesteld voor het berekenen van de boeterente conform de Europese Mortgage Credit Directive. Dat nog niet alle banken en verzekeraars hieraan voldoen heeft volgens de minister te maken met de invoering van de nieuwe berekeningswijze in de IT-systemen. “Dit kan enige tijd vergen waardoor het mogelijk is dat op dit moment nog niet alle berekeningen voldoen aan de leidraad. Ik vind het belangrijk dat alle klanten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd die na 14 juli 2016 op grond van de nieuwe regels en de leidraad van de AFM een te hoge vergoeding hebben betaald. De NVB en het Verbond van Verzekeraars hebben namens hun leden aangegeven dit proactief te zullen doen en alle klanten tot 14 juli 2016 te zullen compenseren.”

Negatief uitpakken

De demissionaire minister erkent dat een herberekening van de boetrente negatief kan uitpakken. “Sommige kredietaanbieders hebben in het onderzoek van de Consumentenbond aangekondigd dat het volgen van de leidraad in sommige gevallen betekent dat de berekening van de vergoeding op punten nadeliger voor de klant uitvalt. Die aanbieders kiezen er toch voor om de leidraad te hanteren, omdat niet met zekerheid te zeggen is dat de oude systematiek in alle gevallen bij die specifieke aanbieder in het voordeel van de klant werkt. Om discussies over mogelijke verschillen in de verschillende methodes te voorkomen, kiezen deze kredietaanbieders ervoor de leidraad 1-op-1 te implementeren.”

Dalende hypotheekrente

Desalniettemin is hij het niet eens met de stellingname dat hypotheken in Nederland te duur zijn. De betaalbaarheid van een koopwoning is mede als gevolg van de dalende hypotheekrente de afgelopen jaren toegenomen. “Ik deel de mening niet dat hypotheken in Nederland te duur zouden zijn. Hij wijst daarbij op de implementatie van de boeteregels in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) waardoor ook bestaande hypotheken die na 14 juli 2016, toen de MCD van kracht werd, onder de regelgeving vallen. Klanten kunnen dus tegen ‘kostprijs’ oversluiten naar een lagere rente. Waar daar sinds juli 2016 teveel voor is gevraagd, zal dit worden door de kredietverstrekkers worden gecompenseerd.”

Oversluitclaim en Woekerrente

Daarmee is kou nog niet uit lucht. De stichting Oversluitclaim, opgericht door adviesbedrijf Ikbenfrits.nl is, is van mening dat ook de boeterente van hypotheken die zijn gesloten voor de invoering van de MCD herberekend moeten worden. Daarnaast dreigt de stichting Woekerrente geldverstrekkers met een miljoenenclaim omdat die niet automatisch de risico-opslag bij hypotheken verlagen, bijvoorbeeld als het onderpand in waarde gestegen of er tegenover de lening een groeiend spaarsaldo staat.

 

Reageer op dit artikel