nieuws

Bankklant kiest eerder voor 10 jaar rentevast dan voor 20

Financiële planning 2868

Consumenten die hun hypotheek rechtstreeks afsluiten bij een bank zullen eerder kiezen voor een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar dan eentje van 20 jaar. Dit blijkt uit de maandmonitor van De Hypotheekshop over de maand mei. Volgens de franchiseketen kunnen banken beperkter langere rentevast periodes bieden dan het intermediair.

Bankklant kiest eerder voor 10 jaar rentevast dan voor 20

De Hypotheekshop constateert dat door de geringe schommelingen in de hypotheekrente er in mei geen grote verschuiving zichtbaar was in de voorkeur voor een rentevaste periode. Wel nam voor de tweede maand op rij nam de populariteit van 20 jaar vast toe, terwijl 10 en 30 jaar vast juist iets daalden. Opvallend was de toename van 15 jaar vast: een renteperiode waar zowel banken als regiepartijen als Aegon en Munt Hypotheken concurrerende rentetarieven kunnen bieden. De gemiddelde renteduur steeg bij De Hypotheekshop met 16,7 jaar (landelijk: 15,7 jaar) niet verder.

Beperkter aanbod

De adviesketen, onderdeel van CMIS Franchise, stelt dat de keuze voor een rentevaste periode niet alleen afhankelijk van persoonlijke voorkeur. “Zo zal een consument die rechtstreeks bij de bank zijn hypotheek sluit er in de regel eerder voor kiezen om de rente 10 jaar vast te zetten: banken kunnen over het algemeen beperkt mee op de langere rentevaste perioden waardoor het niet voor de hand ligt om de rente daar langer dan 10 jaar vast te zetten. Via het intermediair zal de keuze voor 20 of 30 jaar vast, gezien het brede aanbod van aanbieders en de historisch lage rente, waarschijnlijker zijn.”

Ook consumenten die hun hypotheek oversluiten kiezen volgens De Hypotheekshop over het algemeen voor kortere renteperioden. “Hier zullen lagere maandlasten vaak de insteek zijn”, aldus de adviesketen.

Inkomen  als voorspeller

Daarnaast blijkt uit de maandmonitor van De Hypotheekshop ook ‘inkomen’ een factor te zijn die de uitkomst van de keuze voorspelt. In huishoudens waarin sprake is van één verdiende partner blijkt vaker voor 10 jaar vast te worden gekozen dan in huishoudens waarin beide partners inkomen genereren. Ook alleenstaanden kiezen eerder voor een rentevaste periode van 10 jaar. De hoogte van het inkomen van een huishouden speelt eveneens een rol: bij inkomens tot €50.000,- wordt vaker voor 10 jaar vast gekozen.

Risico beperken

De Hypotheekshop: “Hier lijkt de manier waarop de maximale leencapaciteit wordt vastgesteld de keuze voor 10 jaar vast in de hand te werken. De vraag is of dat wenselijk is: huishoudens met één inkomen of een lager/midden inkomen lijken kwetsbaarder dan huishoudens met twee verdienende partners of met een hoger inkomen. Met een langere renteduur dan 10 jaar vast zou het renterisico kunnen worden beperkt.”

Reageer op dit artikel