nieuws

‘Banken moeten worden verplicht afkoopsom erfpacht te financieren’

Financiële planning 1419

Overheden en de AFM moeten geldverstrekkers verplichten om huiseigenaren altijd de afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht te lenen. Daarvoor pleit Wilfred Mooij van intermediairbedrijf Geijsel Kroon. Nu houdt regelgeving die bedoeld is om consumenten te beschermen tegen overfinanciering een extra lening voor de afkoopsom vaak tegen.

‘Banken moeten worden verplicht afkoopsom erfpacht te financieren’

Het afkopen van eeuwigdurende erfpacht kan al langer in Rotterdam en Utrecht, maar sinds dit jaar ook in Amsterdam. Na afkoop betalen woningbezitters nooit meer erfpacht, maar worden ze formeel nog steeds geen eigenaar van de grond. Toch is het voordelig voor zowel huiseigenaar als hypotheekverstrekker, betoogt Wilfred Mooij van intermediairbedrijf Geijsel Kroon. De vaste lasten dalen en de financiële zekerheid neemt toe.

Rekenvoorbeeld

Mooij licht dat toe met een rekenvoorbeeld voor een periode van 10 jaar: grondwaarde € 250.000; jaarlijkse erfpacht € 5.000; afkoopsom € 125.000; hypotheekrente 2%; inflatie 3%.

Uitwerking
Bij 3% inflatie stijgt de erfpacht in tien jaar naar € 6.524. Dat is een gemiddelde erfpacht van € 5.732,= per jaar.

Bij een aflossingsvrije lening van 2% wordt € 2.500,= rente per jaar betaald. En bij een lineaire lening van 30 jaar is na 10 jaar al een derde van de lening afgelost, in dit voorbeeld € 41.667.

Conclusie
“De vaste lasten van deze geldlener nemen wegens het wegvallen van de erfpachtcanon af met € 5.732 per jaar. Daartegenover staat een jaarverplichting bestaande uit rente (€ 2.083) en aflossing ( € 4.167) van € 6.250,= per jaar”, concludeert Mooij. “Maar na 10 jaar is de restschuld van € 125.000 verminderd naar € 83.333 en zullen de periodieke lasten bij een gelijkblijvende rente steeds verder afnemen. Erg gunstig voor de huiseigenaar en voor de bank.”

Blokkade door leencapaciteit

Toch is de praktijk weerbarstiger dan dit rekenvoorbeeld. Regelgeving die bedoeld is om consumenten te behoeden voor overfinanciering blokkeert vaak deze geldverstrekking, aldus Mooij. Veel woningbezitters zitten namelijk al op de maximale leencapaciteit en kunnen daarbovenop niet ook nog de afkoopsom voor de erfpacht lenen.

Dat kan niet de bedoeling zijn, stelt Mooij. “Daarom roept Geijsel Kroon overheden en in het bijzonder de AFM op om geldverstrekkers op te leggen dat zij op verzoek altijd de gehele afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht verstrekken aan hun bestaande hypotheekgevers. Dit is een unieke kans voor de banken, toezichthouders en politiek om nu eens niet met mooie woorden maar met feitelijke daden in het belang van de consument te handelen.”

Reageer op dit artikel