nieuws

Afschaffing fiscaliteit financiering restschuld extra problematisch in krimpregio’s

Financiële planning 751

Makelaarsvereniging NVM en De Hypotheekshop pleiten voor voortzetting van de regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente af te trekken over de meegefinancierde restschuld. Deze regeling is in 2012 ingevoerd als tijdelijke maatregel om de vastgelopen woningmarkt op gang te helpen en loopt automatisch af op 1 januari 2018. Volgens de pleitbezorgers zorgt het afscheid van de regeling vooral in de krimpregio’s voor problemen.

Afschaffing fiscaliteit financiering restschuld extra problematisch in krimpregio’s

“Vooral in krimpregio’s is nog veel sprake van restschulden en staan woningen relatief lang te koop”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Een gegeven dat eerder deze week nog werd bevestigd in cijfers van Calcasa. “Wanneer de regeling afloopt, dreigt de woningmarkt in deze toch al problematische gebieden vast te lopen.”

Leencapaciteit lager

Doordat de rente over de financiering van restschulden nu nog fiscaal aftrekbaar is, levert dit lagere maandlasten op voor huiseigenaren die verhuizen met een restschuld. Mark de Rijke van De Hypotheekshop: “Wanneer de renteaftrek in 2018 vervalt, wordt verhuizen met een restschuld duurder. Daarnaast zullen banken een restschuldfinanciering gaan behandelen als een ‘consumptieve’ lening, die wordt getoetst op basis van een fictieve toetsrente, in plaats van de werkelijke lasten. De leencapaciteit wordt hierdoor fors lager. Het gevolg is dat veel huishoudens met een restschuld geen nieuwe woning meer kunnen financieren.”

Onder water

In de ruime woningmarkten staat op dit moment nog steeds 15-30% van de woningen ‘onder water’. Wie dit jaar nog snel verhuist, kan gebruik blijven maken van de fiscale aftrek van de meegefinancierde restschuld. Maar omdat woningen in krimpregio’s langer te koop staan, is verhuizen op korte termijn vaak geen optie. Nog steeds staat 41% van de woningen in Nederland een jaar of langer te koop, bijna 20% zelfs drie jaar of langer.

Nog niet afschaffen

NVM en De Hypotheekshop pleiten voor voortzetting van de fiscale aftrek van restschuldfinanciering, zodat mensen vanaf 2018 niet ‘opgesloten’ worden in hun woning. Wanneer de woningmarkt ook in de krimpregio’s verder aantrekt zal deze regeling volgens de initiatiefnemers vanzelf aan betekenis verliezen.

Reageer op dit artikel