nieuws

AFM wijst curator aan bij Today’s Tomorrow

Financiële planning 2043

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft naar nu bekend is geworden op 19 december 2016 een curator benoemd bij fondsbeheerder Today’s Tomorrow (TT). De curator is benoemd om het dagelijks bestuur van TT, dat onder meer handelt onder de naam GFH Giro, te versterken.

AFM wijst curator aan bij Today’s Tomorrow

De AFM heeft een zogeheten stille curator benoemd bij TT omdat de AFM diverse overtredingen van wet- en regelgeving bij TT heeft geconstateerd. Er zijn ernstige twijfels bij de waardering van een deel van de beleggingen in het GFH Paraplufonds. De AFM constateert dat daarbij sprake is van risicovolle belangenconflicten. Eerder deze maand maakte de toezichthouder al bekend eind vorig jaar de handel in het Paplufonds om dezelfde reden tijdelijk te hebben gesloten.

Afwikkeling GHF Paraplufonds

De curator ziet er onder meer op toe dat TT rekening houdt met de belangen van deelnemers in de door TT beheerde beleggingsfondsen, specifiek het GFH Paraplufonds. Hij moet er op toezien dat de afwikkeling van het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving plaatsvindt. Het afwikkelen kan betekenen dat het GFH Paraplufonds wordt overgedragen aan een andere beheerder of wordt geliquideerd.

Bezwaar ingetrokken

Het bestuur van TT kan haar bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring van de curator. Dit is in het belang van de deelnemers in de door TT beheerde fondsen en het adequaat functioneren van TT. De curator zal er verder op toezien dat TT de deelnemers alle relevante informatie verstrekt en dat de vaststelling van de waarde van hun belegging in het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving gebeurt. Het is onbekend tot wanneer de curator bij TT in functie zal blijven. Het bedrijf heeft haar bezwaar tegen het besluit inmiddels ingetrokken.

Oversluiten woekerpolis

Het is niet de eerste keer dat Today’s Tomorrow onder het vergrootglas van de AFM ligt. Eind 2014 deed de toezichthouder onderzoek naar de wijze waarop het bedrijf consumenten met een woekerpolis benaderde om deze over te sluiten. De AFM had twijfels of het klantbelang hierbij centraal stond.

Reageer op dit artikel