nieuws

Winst voor ABN Amro door groei hypotheekportefeuille

Financiële planning 636

ABN Amro profiteerde in het eerste kwartaal van een aanhoudende groei op het gebied van hypotheken en andere kredieten. Mede daardoor werd flink meer winst geboekt, zo meldde het financiële concern eerder vandaag.

Winst voor ABN Amro door groei hypotheekportefeuille

De onderliggende nettowinst in het eerste kwartaal van 2017 komt uit op € 615 miljoen. In vergelijking met een jaar eerder is dit een stijging van 30%. De hypotheekportefeuille groeide van € 149,3 miljard (december 2016) naar € 150,7 miljard.

Rentebaten vormen belangrijkste inkomsten

Doordat de bank meer hypotheken en zakelijke leningen verkocht heeft ABN Amro bijna geen geld opzij hoeven te leggen voor slechte leningen (link kwartaalcijfers). De rentebaten vormen de belangrijkste inkomsten van de bank. Deze groeiden netto met 3% tot bijna € 1,6 miljard. De provisiebaten bleven verder stabiel en er was sprake van een toename in de overige operationele baten, terwijl de kredietvoorzieningen laag bleven. “De lage en negatieve rentestanden hebben we kunnen opvangen en de rentebaten zijn toegenomen door groei in de belangrijkste kredietportefeuilles en door de depositorente te verlagen”, aldus topman Kees van Dijkhuizen.

Afgezet tegen de inkomsten van de bank wist ABN Amro zijn kostenniveau daarbij te verbeteren. De kosten zelf liepen wel wat op, als gevolg van wettelijke heffingen als de bankenbelasting en het depositogarantiestelsel. Van Dijkhuizen, die begin dit jaar Gerrit Zalm opvolgde als hoogste baas bij ABN Amro, is ervan overtuigd dat de bank  ‘op de goede weg’ is voor het behalen van zijn strategische doelstellingen. Deze week nog werden een nieuwe financieel directeur en risicodirecteur benoemd. Onlangs is er aan de top van de bank stevig afgeslankt. In totaal 29 topmanagers hebben het concern verlaten of vertrekken in de komende twaalf maanden.

Kritiek vanuit ING

Volgens het Financieele Dagblad plaatsen analisten van ING eerder deze ochtend vraagtekens bij de manier waarop ABN Amro de cijfers heeft vertaald in verwachtingen. Vooral de post ‘andere inkomsten’ en niet aan de onderliggende resultaten van de operationele divisies werden in dit verband onderstreept.

In 2016 zag ABN AMRO de hypotheekportefeuille voor het eerst sinds 2011 weer groeien.

Reageer op dit artikel