nieuws

Vermogende klant kan met Rabo investeren in ondernemers

Financiële planning 1031

Vermogende klanten die door de lage rente nauwelijks rendement maken, kunnen nu met Rabobank investeren in ondernemers die geld willen lenen. De coöperatieve bank heeft daartoe het online platform Rabo&Co opgericht. Het initiatief is een aanvulling op bestaande financieringsvormen als regulier bankkrediet en crowdfunding.

Vermogende klant kan met Rabo investeren in ondernemers

Rabobank hield eerder al een proef met ondernemers en vermogende klanten waarbij daadwerkelijk een aantal leningen werd verstrekt. SIMgroep, een nichebedrijf dat zich bezig houdt met frontoffice oplossingen voor de overheid, is één van de bedrijven dat via Rabo&Co werd gefinancierd.

Delen risico’s en zekerheden

Het platform biedt ondernemers een aanvulling op de bancaire financiering die Rabobank verstrekt.Particuliere investeerder en bank delen naar rato de opbrengsten van de zekerheden als een ondernemer in betalingsproblemen komt. Marcel Gerritsen, hoofd Financieren Bedrijven bij Rabobank: “Voor Rabobank betekent dit dat we méér financieringen kunnen verstrekken, omdat de leningen maar gedeeltelijk via de eigen balans lopen. Rabobank loopt hiermee vooruit op mogelijke strengere kapitaaleisen als gevolg van Basel IV.”

Veel animo voor concept

Nieke Martens, hoofd Private Banking bij Rabo: “We hebben tijdens de pilot ervaren dat er bij vermogende klanten op dit moment veel animo is voor dit concept. Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen. Ze voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft.”

Minder overzichtelijk

SIMgroep is verheugd met de bereikte financieringsoplossing, vertelt directeur/eigenaar Frank de Goede. “Ook wij zien de wereld van financieringen enorm veranderen, het is minder overzichtelijk geworden. Het is lastig als je geen specialist bent, om te weten wat goed is. Het was vertrouwd voor mij dat Rabobank als partner regie heeft gevoerd op deze vorm van financieren.”

Reageer op dit artikel