nieuws

Plasterk gaat niks extra’s doen voor jonge huizenkopers

Financiële planning 1029

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt in antwoord op vragen van PVV-lid Alexander Kops dat er al verschillende regelingen zijn voor starters op de woningmarkt. Het Kamerlid haakte met zijn vragen in op het bericht dat er nauwelijks nog goedkope huizen voor starters beschikbaar zijn.

Plasterk gaat niks extra’s doen voor jonge huizenkopers

Kops wilde van de minister weten hoe groot het tekort aan starterskoopwoningen is en wat Plasterk er aan denkt te gaan doen. De minister wijst erop dat het huidige woningtekort in Nederland wordt geraamd op 134.000 woningen. “De verwachting is dat dit oploopt naar 196.000 woningen in 2018 en dan weer daalt tot 171.000 woningen in 2025. Deze verwachting is gebaseerd op demografische ontwikkelingen, economische scenario’s en woonwensen van huishoudens.” Het is volgens Plasterk niet bekend in welke mate het geschatte tekort betrekking heeft op het segment koophuizen tot €200.000.

Groei van inkomens

Ook kan Plasterk niet zeggen hoeveel koophuizen er door prijsstijgingen onbereikbaar zijn geworden voor starters. Hij schrijft: “De bereikbaarheid van koophuizen voor starters is niet alleen afhankelijk van de huizenprijzen maar ook van onder andere de rente, de leennormen en de inkomensontwikkeling. Tegenover de recente stijging van de huizenprijzen staat dat huishoudens door de daling van de rente en groei van inkomens gemiddeld meer kunnen lenen dan voor de crisis.”

De minister beaamt dat een goede doorstroming op de woningmarkt van belang is. “Er bestaan reeds verschillende regelingen die gericht zijn op starters”, zegt hij, wijzend op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de gemeentelijke startersleningen.

Meer huurwoningen

Ook is er vanuit het Rijk veel aandacht voor het vergroten van het woningaanbod, met name in schaarsteregio’s, zegt Plasterk. “Meer aanbod maakt dat de druk op de woningmarkt (en prijzen) afneemt en huishoudens meer keuze hebben. Ik voer momenteel gesprekken met de woningmarktregio’s over de mate waarin in de woningbehoefte kan worden voorzien en of hierbij knelpunten optreden. Daarnaast is er in het bijzonder aandacht voor het vergroten van het aanbod aan huurwoningen in het middensegment voor huishoudens met een middeninkomen (inclusief starters). Een van de maatregelen is de oprichting van de samenwerkingtafel middenhuur. Aan deze tafel, onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, worden lokale partijen en investeerders met elkaar in contact gebracht met als doel om te komen tot afspraken over extra aanbod van huurwoningen in het middensegment. Over de voortgang ontvangt uw Kamer voor de zomer een rapportage.”

Reageer op dit artikel