nieuws

Klachteninstituut Uitvaartwezen verwijst vaker door naar Kifid

Financiële planning 559

Nabestaanden hebben vorig jaar 15 klachten over de uitvaartverzekering ingediend bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen. In 2015 waren dat er nog 6. Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting. De klachten werden veelal doorverwezen naar klachteninstituut Kifid.

Klachteninstituut Uitvaartwezen verwijst vaker door naar Kifid

Klachten over de (uitkering) van uitvaartverzekeringen vormen een substantieel deel van de 113 klachten die het Klachteninstituut Uitvaartwezen (KU) vorig jaar binnenkreeg. Alleen over fouten bij de uitvaart zelf en problemen met de factuur daarvoor werd vaker geklaagd.

11 keer onbevoegd

De klachten over uitvaartverzekeringen worden niet door het KU in behandeling genomen. De ombudsman verklaarde zich vorig jaar 11 keer onbevoegd in deze kwesties, welke vervolgens werden doorverwezen naar Kifid. In 2015 lag dit aantal nog op 4.

Meer contactmoment

Het KU zag het aantal contactmomenten vorig jaar toenemen met 20% van 96 naar 113. Net als bij Kifid geldt ook voor het KU dat een groot deel van de binnengekomen klachten niet ontvankelijk of onbevoegd wordt verklaard. Het aantal toegewezen klachten daalde van 28 naar 10, een daling van 70%.

Klachten zelf opgelost

Dat de aanwas van het aantal klachten vooral bestaat uit niet relevante c.q. niet ontvankelijke contacten beschouwt de stichting als “een pluim” voor de aangesloten koepels en hun leden. “Verhoudingsgewijs is het aantal klachten dus gering. Het is een goede zaak dat veel klachten door de aangesloten ondernemingen zelf worden opgelost.”

Reageer op dit artikel