nieuws

Geschillencommissie Zorgverzekeringen kreeg fors meer geschillen in 2016

Financiële planning 455

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) kreeg vorig kalenderjaar 31% meer geschillen te verwerken dan in 2015. Onderwerp van de 660 geschillen waren vooral de premiebetaling en declaraties, het persoonsgebonden budget (pgb) en medisch-specialistische zorg zoals ziekenhuisbehandelingen.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen kreeg fors meer geschillen in 2016

Dat maakt de stichting vandaag bekend in haar jaarverslag. Van alle geschillen die werden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen waren er 530 (zo’n 80%) al in een eerder stadium als klacht behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Die ontving in 2016 in totaal 3.050 klachten, bijna 400 meer dan een jaar eerder. Die stijging komt overigens vooral doordat de klachten op een andere manier worden geregistreerd.

Ruim de helft afgewezen

In 2016 werden 620 geschillendossiers afgerond. Meer dan de helft (354) daarvan werd afgewezen. In 14% van de gevallen (87) werd de klager in het gelijkgesteld. 94 zaken werden ingetrokken of opgelost voor de hoorzitting en nog eens 44 geschillen konden tijdens de hoorzitting worden opgelost. Gemiddeld werd een geschil in 148 dagen afgehandeld.

In 2017 minder dossiers

Voor 2017 verwacht de SKGZ een lager aantal premiedossiers en pgb-dossiers. Wat betreft de pgb-zaken zijn met ingang van dit jaar de zorginhoudelijke criteria komen te vervallen. Juist hierover kwamen de afgelopen twee jaar veel zaken binnen. Met betrekking tot premiezaken treffen verzekeraars door gewijzigde regelgeving vaker betalingsregelingen met verzekerden met een premieachterstand. Daardoor wordt de registratie als wanbetaler sneller ingetrokken.

Reageer op dit artikel