nieuws

Geen controle op assurantiebelastingen: Rekenkamer tikt Belastingdienst op de vingers

Financiële planning 795

De onder het Ministerie van Financiën vallende Belastingdienst faalt in de bedrijfsvoering. De dienst is er de afgelopen twee jaar niet in geslaagd om de aangekondigde en noodzakelijk geachte modernisering van de primaire processen, de dienstverlening aan burgers en bedrijven en van het toezicht en de inning, van de grond te krijgen. Uit het vandaag gepubliceerde Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt ook dat over 2016 ten aanzien van de assurantiebelasting vrijwel geen boekenonderzoeken zijn verricht. De assurantiebelasting gaat gepaard met een financieel belang van € 2,2 miljard.

Geen controle op assurantiebelastingen: Rekenkamer tikt Belastingdienst op de vingers

Besluitvorming of een onderbouwing over het niet uitvoeren van boekenonderzoeken ontbreken volgens de Rekenkamer. De continuïteit van bedrijfsprocessen zijn bij de Belastingdienst volgens de financiële toezichthouder niet op orde. Daarnaast heeft de fiscus zijn eigen aangifte van loon- en vennootschapsbelasting niet op orde. De Rekenkamer adviseert de Belastingdienst dan ook om forse stappen te zetten in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Stijging onvolkomenheden betekent verscherpt toezicht

De minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, constateert dat er sprake is van een behoorlijke stijging van het aantal onvolkomenheden. De Belastingdienst moet de bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren. De Rekenkamer komt ook tot de conclusie dat naast de primaire bedrijfsvoering, de managementinformatie en het risicomanagement ook niet op orde zijn.

Verscherpte toezicht

Eind 2016 kwam de Belastingdienst onder verscherpt toezicht te staan naar aanleiding van de uit de hand gelopen reorganisatie. Staatssecretaris Eric Wiebes plaatste de Belastingdienst onder  toezicht van de directie Financieel Economische Zaken en de Inspectie Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën. Ook de aansturing van de Belastingdienst veranderde en transformeerde van een Raad van Bestuur-model naar een regulier directeur-generaalmodel. Daarnaast moet een project-plaatsvervangend secretaris-generaal worden aangesteld om de inbedding van de Belastingdienst in het kerndepartement opnieuw vorm te geven.

 

Reageer op dit artikel