nieuws

ASR niet verantwoordelijk voor €10.000 restschuld Waerdye-polis

Financiële planning 1015

De Geschillencommissie van Kifid heeft in de uitspraak 2017-275 geconcludeerd dat de houder van een Waerdye-polis niets kan eisen op grond van het voorbeeldrendement (10,9 procent in 1988). De klager eiste van ASR een restschuld met een geschatte waarde van €10.000 die hij heeft opgelopen doordat zijn in 2017 geëxpireerde polis onvoldoende rendeerde.

ASR niet verantwoordelijk voor €10.000 restschuld Waerdye-polis

De commissie stelt in de uitspraak vast dat de brochure wervende teksten bevat, maar dat de teksten niet zodanig van aard zijn dat de klager daaraan afdwingbare afspraken zou kunnen ontlenen. “Consument had dan ook kunnen en moeten weten dat het risico bestond dat het in de brochure genoemde voorbeeldrendement van 10,9% niet behaald zou worden en de waarde van de verzekering mogelijk niet voldoende zijn om de hypothecaire geldlening geheel af te lossen.” Volgens de klager heeft de verzekeraar nagelaten om de consument te wijzen op het risico op een eventuele restschuld. De klager had er alles aan gedaan om zijn verzekering beter te laten renderen en wilde de verzekering afkopen, maar kreeg hiervoor geen toestemming van de bank (als pandhouder).

Verantwoordelijkheid tussenpersoon

In het verweer stelt ASR dat de consument destijds werd bijgestaan door een onafhankelijk tussenpersoon wiens verantwoordelijkheid het was om de geschiktheid van het product te beoordelen: “Hoe de adviseur de consument destijds heeft geïnformeerd over de risico’s van beleggingsverzekeringen kan Verzekeraar niet beoordelen.”

Volgens de commissie verdient de toonzetting van de brochure uit 1988 niet “de voorkeur, maar dienen inhoud en toonzetting te worden beoordeeld naar de situatie van destijds” en is de verzekeraar niet tekortgeschoten.

Reageer op dit artikel