nieuws

Verzekeraars verliezen flink terrein op WGA-markt

Financiële planning 1410

Het marktaandeel van private verzekeraars in de markt voor verzuimverzekeringen (WGA) is vorig jaar flink afgenomen. Hadden de verzekeraars in 2015 in loonsom gemeten nog een marktaandeel van 41,2%, vorig jaar daalde dit naar 36,9%. Het UWV was met haar publieke verzekering goed voor 63,1% van de markt.

Verzekeraars verliezen flink terrein op WGA-markt

De afname van het aantal werkgever dat kiest voor een private verzekering valt op te maken uit een Kamerbrief over ontwikkelingen op de markt voor verzuimverzekeringen. De ontwikkeling op de WGA-markt komt voor het Verbond van Verzekeraars niet als een verrassing. Maar waarschijnlijk wel voor Aon. De verzekeringsmakelaar  stelde een  maand geleden nog dat de private WGA-verzekering weer aan populariteit won.

Premie UWV relatief laag

Het relatief grote aandeel van het UWV is volgens het Verbond voor een groot deel te verklaren uit het feit dat de sectorale premie die het UWV rekent relatief laag is, omdat deze de komende jaren nog moet ingroeien naar een meer structureel niveau. Vooral voor kleine werkgevers ontstaat er zodoende een tijdelijke prikkel om voor een publieke verzekering te kiezen.

Drempel voor kleine werkgevers

Naast de verschillen in premiesystematiek is ook het beleid van verzekeraars ten aanzien van re-integratie een factor bij de keuze van werkgevers voor private dan publieke uitvoering, zo stelt de brancheorganisatie. Verzekeraars merken dat vooral grotere werkgevers worden aangesproken door het beleid op dit punt. Het gaat hierbij ook om de combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Kleine werkgevers zonder eigen afdeling personeelszaken of HR-expertise kunnen dit volgens het Verbond als een drempel ervaren omdat ook van hen zelf een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Premie naar nieuwe evenwicht

Het Verbond verwacht dat de markt voor WGA ERD verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt en naar een nieuwe balans toe beweegt. De recente wetswijziging ter verbetering van het hybride stelsel levert hierin ook een belangrijke bijdrage. “De premiestelling groeit toe naar een nieuw evenwicht en een succesvol beleid op het punt van preventie en re-integratie is een belangrijke troef voor de private markt”, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel