nieuws

Veel arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers en ongeschoolden

Financiële planning 729

Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is flexwerker. Ook veel ongeschoolden hebben zo’n type uitkering. Een groot deel van deze groep is arbeidsongeschikt verklaard, schrijven ambtenaren in een rapport over arbeidsongeschiktheidsregelingen. Hertoetreding tot de arbeidsmarkt is voor flexwerkers en ongeschoolden onaantrekkelijk. Twee derde van de groep die volledig wordt afgekeurd heeft geen beroepsopleiding.

Veel arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers en ongeschoolden

Een beleidscommissie van topambtenaren van alle ministeries concludeert dit in een onderzoek over arbeidsongeschiktheidsregelingen, zo meldt de Volkskrant. De ministerraad bespreekt het rapport deze ochtend. Nederland heeft ruim 1,5 miljoen flexwerkers naast de circa 7 miljoen werknemers met een vaste baan. Voor flexwerkers wordt weinig gedaan om hen weer aan het werk te helpen. De groep die volledig wordt afgekeurd bestaat veelal uit laagopgeleiden.

Aanbevelingen stelsel

Het stelsel werkt volgens de ambtenaren wel goed voor werknemers met een vaste baan. Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers maximaal twee jaar loon door te betalen. Ook zijn zij verantwoordelijk om deze groep weer aan het werk te krijgen. In de gevallen waarin de werknemer toch een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, betaalt de werkgever vervolgens tien jaar lang extra premie. Dit heeft volgens de ambtenaren geleid tot “een substantiële daling van de gemiddelde werkgeverslasten en een hogere arbeidsparticipatie”.  De ambtenaren stellen ook dat werkgevers sollicitanten vaker strenger selecteren of een flexcontract geven.

Het advies van de ambtenaren is om flexwerker tijdens de twee jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheidskeuring weer aan werk te helpen. Daarnaast kan keuring preciezer worden uitgevoerd, waardoor mensen minder snel volledig worden afgekeurd. De verplichtingen voor arbeidsongeschikten kunnen aangescherpt worden. De commissie stelt voor dat WIA-gerechtigden in ieder geval worden verplicht zich in te spannen basale vaardigheden te beheersen, zoals het Nederlands en computervaardigheden.

Reageer op dit artikel